Гражданско дело 18911/2013 - Определение - 20-02-2014

Определение по Гражданско дело 18911/2013г.

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                     20.02.2014г., град Пловдив

 

 

            ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХІ-ви граждански състав, в закрито заседание на 20.02.2014г., в следния състав:

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ : ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 18911 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството по делото е образувано по искова молба от „Ай Ти Сервиз”ЕООД. Тъй като ИМ е била нередовна, с разпореждане от 17.01.2014г. е оставена без движение до отстраняване на нередовностите й, подробно указани в съобщението, връчено на ищеца на 28.01.2014г.

            На ищеца е указано, че следва да отстрани нередовностите с молба, с препис за другата страна, в 1-седмичен срок от съобщението, като при неизпълнение в срок, ИМ може да бъде върната. В дадения срок, а и към датата на настоящото определение, ищецът не е отстранил нередовностите на ИМ, поради което и на основание чл.129, ал.2 ГПК, ИМ следва да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

            По изложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

                ВРЪЩА исковата молба на „Ай Ти Сервиз”ЕООД, по която е образувано гр.дело №18911/13г. на РС-Пловдив и прекратява производството по делото

    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщаването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:    /п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП