Гражданско дело 18901/2013 - Решение - 19-02-2014

Решение по Гражданско дело 18901/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 680/ 19.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми януари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 18901 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

..........................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.В.П. ***, ЕГН ********** и А.Д.П. ***, ЕГН **********, сключен в гр. П. на **** г. с Акт № **** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, находящ се в гр. П., ****, се предоставя за съвместно ползване на двамата съпрузи.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – В..

ОСЪЖДА М.В.П. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА А.Д.П. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР