Гражданско дело 18721/2013 - Решение - 23-01-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер      301/              23.01.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    двадесет и трети  януари две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесети януари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  18721                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Г.П.З., ЕГН **********,*** и Й.Н.З., ЕГН **********,***, сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпругата Г.П.З., ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН", модел „ПАСАТ", рег.№ ***, рама № ***, с дизелов двигател № **, цвят „бял”.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпруга Й.Н.З., ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил „Фиат Марея", рег.№ ***, рама *** с двигател № *** цвят „тъмно син”.

Съпрузите декларират, че не си дължат един на друг изравняване на дяловете, съответстващи на разликата в застрахователната стойност на описаните по-горе МПС-та.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Г.П.З., ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име, а именно : Г.

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

Съпрузите декларират, че нямат придобити по време на брака недвижими имоти, като придобитите по време на брака в режим на СИО движими вещи се поделени преди постигане на настоящото споразумение и страните нямат претенции един спрямо друг относно тях

ОСЪЖДА Г.П.З., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 14лева /четиринадесет лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство, както и да заплати по сметка на Община П. сумата от 5лв. /пет лева/ - местен данък.

ОСЪЖДА Й.Н.З., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 13лева /тринадесет лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство, както и да заплати по сметка на Община П. сумата от 3.75лв. /три лева и седемдесет и пет стотинки/ - местен данък.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.