Гражданско дело 18485/2013 - Решение - 21-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер       725/              21.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    двадесет и първи  февруари две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на деветнадесети февруари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 18485                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

.......................................................................................................................

По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ц.Й.Ц., ЕГН ********** *** против В.И.Ц., ЕГН **********,***, сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***-***/***г. на община П., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК за следното:

            ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в **** на съпругата В.И.Ц., ЕГН **********.

             ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата  В.И.Ц., ЕГН ********** да носи брачното си фамилно име – Ц.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

Съпрузите декларират, че нямат придобити по време на брака недвижими имоти.

Съпрузите декларират, че придобитите по време на брака движими вещи са поделили доброволно и извънсъдебно.

Съпрузите декларират, че нямат общи влогове и претенции за делба и уреждане на други имуществени въпроси.

Съпрузите декларират, че нямат вземания в резултат на съвместен принос.

 Съпрузите декларират, че личните вещи се намират при всеки един от тях.

          ОСЪЖДА В.И.Ц., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Ц.Й.Ц., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.