Гражданско дело 18063/2013 - Определение - 24-02-2014

Определение по Гражданско дело 18063/2013г.

ПРОТОКОЛ

2014 година                                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      VІІ граждански състав

 

На  двадесет и четвърти февруари                                        Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                                      Председател: БОРИС ИЛИЕВ

                                               

Секретар: Катя Грудева

 

Сложи за разглеждане, докладваното от СЪДИЯТА, гражданско дело номер 18063   по описа за 2013 година.

 

На поименното повикване в 11.27 часа се явиха:

За ищеца не се явява представител, редовно призован.

Не се явява представител за ответника, редовно призован.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се молба от адв. К., пълномощник на ищеца.

Докладва се молба от ответното дружество, чрез управителя му В. М.

 

Съдът намира, че предвид заявеното в писмената молба на пълномощника на ищеца отказ от предявените искове, че производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл. 233 от ГПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №18063/2013 год. по описа на ПРС, VІІ граждански състав поради отказ от предявените искове.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен  срок от получаване на съобщението пред ПОС.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 11.29 часа.

 

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

 

                                                            СЕКРЕТАР:/п/

Вярно с оригинала.

КГ