Гражданско дело 17708/2013 - Решение - 14-02-2014

                                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 638

 

                                               14.02.2014г., гр. Пловдив

 

                                               В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав в публично съдебно заседание на тридесети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от председателя гр. дело № 17708 по описа на съда за 2013г., намира за установено следното :

         Субективно съединени  искове  с правно основание  чл. 150 от СК, предявен от М. – С.Г.  като майка и законен представител на малолетните деца Р. И. и Е. И.,***,   срещу З.И. ***  за изменение на присъдената до момента с решение № 564/30.05.2007 г. по гр.д.№ 2253/2006г., по описа на П. районен съд издръжка от по 30 лв. за двете деца съответно на 300 лв. месечно за детето Р. И. и 200 лв. месечно за детето Е. И.. Твърди се в молбата, че ответникът има достатъчно доходи, за да заплаща претендираната издръжка и се излагат обстоятелства относно определени  разходи месечно за издръжката на двете деца, както и във връзка с извънкласни техни занимания. Твърди се, че ответникът е з. с ч. п. и има доходи и имущество, за да осигури претендирания размер издръжка.

Ответникът чрез процесуалния си представител по делото оспорва исковете като неоснователни. Твърди, че ищцата живее с двете деца в Г., поради което той не може да изпълнява определения с бракоразводното решение режим на лични отношения, освен 20-те дни през лятото. Относно претендирания размер на издръжка ответникът счита, че ищцата има достатъчно доходи, за да издържа двете деца, тъй като също работи като л. по д. М. в Г. и   получава и от държавните органи в Г. по 165 евро на дете. Твърди, че изпраща колети с подаръци за децата.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

         Ответникът е баща на малолетните ищци, което е видно от представените 2 бр. удостоверения за раждане по делото.

         С влязло в сила решение по гр. дело № 2253/2006г. на Районен съд – гр. П., ответникът е осъден да плаща на  децата си по 30 лева месечна издръжка, считано от датата на постановяване на решението. Оттогава са изминали осем години.  Децата сега са  съответно- Р. на **** години, и Е. – на **** години.

 Приложено на лист 14 от делото е писмо от Службата за младежта в О., Г., където понастоящем живеят двете деца и тяхната майка, че към настоящия момент в Г. за двете деца се изплаща месечна издръжка по 165,00 евро за всяко дете.

         Приложена е разписка от 06.07.2012г., според която ответникът е предал на майката цялата присъдена до момента издръжка за 2012г. – общо 720,00 лева за двете деца. Приложени са разписки за колети с подаръци, изпращани от ответника за децата.

         По делото е прието за безспорно обстоятелството, че ответникът е о. с. в Община П. с м. до 2015г. и че е з. и има ч. п. в гр. П.

         Приложена е годишна данъчна декларация на ответника за 2012г., според която същият има обща годишна данъчна основа в размер на 8 405,16 лева бруто, или 7 564,64 лева след данъчно облагане, или – по 630,39 лева чист месечен доход.

         Според приложена на лист 39 от делото служебна бележка от 30.01.2013г. от ТД на НАП – гр. П.,  ответникът има облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ в общ размер 4 176,00 лева.

         Според приложена служебна бележка от 17.01.2013г. от ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”, за 2012г. ответникът е платил сумата от 868,68 лева  премия по застраховка “Живот”.

         Според удостоверение за декларирани данни от Отдел “мести данъци и такси” при Община П., ответникът И. е собственик на следните недвижими имоти: земя с площ от 730 кв.м. / 0,1667 ид.ч./  и сграда в нея с площ от 80 кв.м. в с. И.; земя с площ 1008 кв.м. и сграда  с РЗП 98,00 кв.м. на друг адрес в с. И.; земя с площ 389,50 кв.м. / 0,1157 ид.ч./ и производствен обект с площ 26 кв.м./ 0,1157 ид.ч./ в гр. П.

Страните са ангажирали и гласни доказателства. От показанията на с. Н. Б., л. на ищцата се установява, че от раждането на децата, всяка година с. ходи  в Г. по два - пъти годишно за по три месеца за да гледа децата, само миналата година за два месеца била. Живеят в гр. О., в апартамент под наем, който наскоро М.Г.  закупила със заем на изплащане за 30 години. Има много грижи по двете деца – материални и морални. Децата учат в държавно училище. Едното дете е във **** клас, другото е в **** клас. За да учат в занималнята, майката плаща всеки месец по 50 евро на дете. За да пътува Р. до училище и обратно, картата му е 38 евро месечно.  Всеки ден майката давала на двете деца  по 2 евро за топло какао, или всяка седмица тя им дава по 10 евро на дете за топло мляко. Закуската си носят от къщи, само за напитката дават по 2 евро. Р. ходи на тенис. Таксата е 200 евро годишно и отделно по 20 евро месечно. Е.  посещава  балетна школа с такса от 37 евро на месец. Майката не лишава децата от храна. По отношение на облеклото, тъй като децата растат бързо, се затруднява да купува дрехи и обувки. Бащата взема децата всяка година за по 20 дни в П., като билетите за децата, с изключение на последните две години, плаща майката. През 2013г. децата били  в П. при с.  за 40 дни, а не при баща им, защото той не ги поканил. Дошъл  да ги види, донесъл  кукла на Е., една риза на Р. и рокля за Е. Пари не им дал.  Казал, че заминава за Г. Тогава Р  плакал и казал, че е очаквал баща му да ги покани поне за два дни. Повече бащата не ги видял през тези 40 дни. Когато майката и децата дойдат в П., отсядат при с.  и отиват на гости в П., когато З. ги покани. През 2013 г. това не се получило. С. е присъствала, когато ответникът  е пращал колети за децата в Г., обикновено за К. или за някой рожден ден. Последният колет бил с ризка за Р., две блузки за Е., една игра, една кукла „Барби” на Е.. Обувки, ботуши и якета не е изпращал, не е изпращал и пари. Две години поред давал на с.  годишната издръжка на двете деца – по 360 лв. на дете, като тя  се разписвала и им ги предавала. Отделно от това други пари не е давал за децата. Майката е з.. Има ч. п. от три години, като за практиката е теглила заем – 150 хиляди е теглила един кредит и отделно кредит за персонала. Отделно е теглила пари и за жилищен кредит. С. и двете й с.  й давали и пари, когато са били там – по 200, по 300 евро. С.  знае, че М. в Г.  има доходи,  има и персонал. В ч. й к. работят трима души, на които тя плаща заплатите, но не знае колко точно им плаща месечно. Училищата на децата не са специализирани, а са общообразователни държавни училища.  

Разпитаният с. на ответната страна К. Л. установява, че  и двете страни по делото  са з. В момента М. живее в Г. и работи като з.. Почти всеки път, когато бащата взима Р., с. присъствал. Малкото дете  все още не е идвало у тях по причини, че е малка и не я пускат.  Много пъти заедно със З.  купували подаръци за Р. Преди година и половина  ответникът изпратил пари за колело за Р. в Г.   М. работи на ч. п., работи към с., който се занимава с и.. По-късно  й е предложено съдружие в кабинетите -  преди три години. Оттогава с. не знае за промяна в професионалната й дейност. Установява, че в Г. се заплаща 2000 евро на една и. к. Обикновено процедурата по изработката и и. е в рамките на около три до шест месеца. От  ищцата  знаел, че там практиката е следната: седят пациенти в кабинета и едновременно М.  обработва четири – пет пациента в различни кабинети и след това й се заплаща, като може да работи и друга манипулация, освен и. Чувал е, че последно нейните приходи били  около 3 000 евро месечно. С. установява,  че Р. лятото на 2013 г. не дошъл в Б. поради някакви ангажименти, мисля, че поради платена почивка на П. или Б. Малкото дете също не е идвало през лятото на 2013 г.

Лятото на 2013 г.  З. не е бил някъде на почивка.   По принцип З. ***. Преди две години последно бил с.  заедно със З., когато пазарували подаръци на децата. Той като з. в ч. си п. работи и със З. к. С. знае, че специалността на ищцата  е „И.”. Знае, че кабинета й е в гр. О.  З. *** в дома си. Имал обща специалност „С.”. Работи с пациенти от с., с близки и познати   и с пациенти от П. Работел  всичко, без „П.”. З. е възлагал на свидетеля да изработва  п. к. по поръчка.

         Не бяха представени  доказателства за задължения за издръжки на двамата родители към други деца. При тези обстоятелства съдът намира иска за доказан по основание – налице е изменение на обстоятелствата по смисъла на чл. 150 от СК, тъй като с оглед изминалия близо 8-годишен период от определяне на предишния размер на издръжката са нараснали нуждите на имащите право на издръжка.

          По отношение на възможностите на ищцата -  същата може да осигури средства за издръжка на децата в размер на до 800,00 лева общо за двете  деца месечно според възнаграждението си, а дори и повече, тъй като работи като с. на ч. п. в Г., има персонал, на който също плаща заплати, има разрешени и изтеглени значителни кредити, които са обезпечени с доходите й като с.

          По отношение на възможностите на ответника. Същият е трудоспособен. Притежава няколко недвижими имота, подробно описани в  по делото. И. е с.,  може да се труди и да осигури доход на себе си и на децата си. Може да реализира месечен доход от 800,00 лева, видно от документите по делото.

         В настоящото производство следва да се извърши преценка на нуждите на децата и възможностите на родителите да осигуряват издръжка. Съгласно чл. 143 от СК, родителите дължат издръжка на непълнолетните си деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.       

         При така установеното от фактическа страна относно нуждите на двете  деца, материалните възможности на родителите и изминалия 8 -годишен период от определяне н досегашния размер на издръжката, съдът счита, че за издръжката на децата са необходими и възможни средства в размер на общо 400,00 лева месечно. От тях бащата следва да заплаща общо 200,00 лева месечно – 110,00 лева за детето Р., и 90 лева за детето Е., а останалите средства, заедно с ежедневните грижи по отглеждане и възпитание следва да се осигуряват от майката.  Така – исковете ще се уважат до този размер. За разликата над 110,00 лева месечно до пълния предявен размер от 300,00 лева месечно за детето Р. и за разликата над 90,00 лева месечно до пълния предявен размер он 200,00 лева месечно за детето Е. исковете ще се отхвърлят като неоснователни. Допълнителен аргумент в тази насока е и разпоредбата на чл. 142,ал.2 от СК - минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. Ето защо размерът на издръжката  не може да бъде по-малък от 85,00 лева месечно. Увеличението на издръжката  следва да се присъди от завеждане на иска – 04.11.2013г. до навършване на пълнолетие от двете деца  или до настъпване на друга установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката.  Издръжката ще се присъди ведно със законна лихва  от падежа на всяка месечна вноска до окончателното изплащане.  

         На основание чл. 78,ал.6 от ГПК ответникът следва да заплати по сметка на КРС държавна такса за уважената част от исковете в общ  размер на  100,80 лева.

         Страните  са претендирали разноски,  като има данни по делото за направени следните такива:   в пълномощното на адвоката на ищцата не е посочен размер на адвокатски хонорар, нито е посочен до приключване на делото размер на такъв, поради което и не се присъжда в полза на ищцата. С оглед отхвърлената част от исковете – в полза на ответника ще се присъдят разноски за адвокатски хонорар в размер на 120,00 лева -  целият адвокатски хонорар е 200,00 лева.

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И    :

 

         ИЗМЕНЯ размера на издръжката, постановена с Решение № 564/30.05.2007г. по гр. дело № 2253/2006 г. на П. районен съд, която З.И.И., ЕГН ********** *** е осъден  да заплаща на  Р. И., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М. – С.Г., ЕГН **********,***, КАТО УВЕЛИЧАВА издръжката от 30,00 /тридесет/ лева месечно на 110,00 /сто и десет/ лева месечно, считано от 04.11.2013г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на друга установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена  вноска от деня на падежа до окончателното изплащане, като за разликата над 110,00 лева месечно до пълния предявен размер от 300,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

         ИЗМЕНЯ размера на издръжката, постановена с Решение № 564/30.05.2007г. по гр. дело № 2253/2006 г. на П. районен съд, която З.И.И., ЕГН ********** *** е осъден  да заплаща на  Е. И., ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител М. – С.Г., ЕГН **********,***, КАТО УВЕЛИЧАВА издръжката от 30,00 /тридесет/ лева месечно на 90,00 /деветдесет/ лева месечно, считано от 04.11.2013г. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на друга установена в закона причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена  вноска от деня на падежа до окончателното изплащане, като за разликата над 90,00 лева месечно до пълния предявен размер от 200,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

         ОСЪЖДА  З.И.И., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ПРС държавна такса върху увеличението в общ размер  100,80 /сто лева и осемдесет стотинки/ лева.

ОСЪЖДА   М. – С.Г., ЕГН ********** ***  да заплати на З.И.И., ЕГН ********** ***  направените по делото разноски съразмерно с отхвърлената част от исковете в размер на 120,00 / сто и двадесет / лева.

         Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от  14.02.2014г.

          

 

          

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР