Гражданско дело 16363/2013 - Определение - 08-01-2014

Определение по Гражданско дело 16363/2013г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  №451

 

гр. Пловдив, 08.01.2014 г.

 

 

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 брачен състав, в закрито съдебно заседание 8 януари 2014г., в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 16363/2013 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Преди провеждане на първо съдебно заседание е постъпила е молба от ищеца, с която се заявява оттегляне на иска. Налице е хипотезата на чл. 232 от ГПК и на това основание съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

          ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 16363/2013 г. по описа на ПРС, ­­3 бр. с., поради оттегляне на исковата молба.     

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

 

Вярно с оригинала.

И.Б.