Гражданско дело 16291/2013 - Определение - 26-02-2014

Определение по Гражданско дело 16291/2013г.

П Р О Т О К О Л

 

 

Година 2014                                                       град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    V граждански състав

На ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ февруари             година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                   Председател:  ДАРИНА МАТЕЕВА                                           

Секретар: Елена Димова

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯ  МАТЕЕВА

Гражданско дело номер 16291 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в  13,35 часа се явиха:

 

При условията на чл. 142, ал. 1 от ГПК.

 

На второ четене.

..........................................................................................................................................................................................

ПОСТЪПИЛА е молба от адв. Д., в която същият прави оттегляне на предявените искове и моли делото да бъде прекратено.

С ОГЛЕД постъпилата молба и на основание чл. 232 от ГПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 16291/ 2013 г. на 5 гр. с. на ПРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив, в едноседмичен срок от съобщаването на страните.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 13,37 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д. Матеева

                                                         

    СЕКРЕТАР: п/ Ел. Димова

 

Вярно с оригинала: ЕД