Гражданско дело 16237/2013 - Решение - 17-02-2014

Решение по Гражданско дело 16237/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   657                      17.02.2014 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      III брачен  състав

 

На   14.01.2014 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар : Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело номер 16237 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

          Производство пред първата инстанция е по реда на глава ХХV1 от ГПК.

         Образувано по иск с правна квалификация чл. 49, ал.4 от Семейния кодекс, предявен от А.М.Х., ЕГН **********  против Р.Б.Х., ЕГН **********.

         *********************************************************************************************************

 

          

По изложените съображения, Съдът

        

                                    

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.М.Х., ЕГН ********** и Р.Б.Х., ЕГН **********, сключен на ******** година в град К., за което е съставен Акт за граждански брак № **/******** година на Община К., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, БЕЗ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА, на основание чл. 49, ал.4 от СК .

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 49, ал.4 от СК за следното:

            Съпрузите заявяват, че от брака си нямат непълнолетни деца, поради което Съдът не следва да се произнася относно предоставянето на родителските права, режима за лични отношения и издръжката.

         След прекратяване на брака страните няма да си дължат взаимно издръжка и нямат претенции за това един към друг, тъй като са здрави и работоспособни.

         Съпрузите заявяват, че след прекратяване на брака съпругата ще  носи предбрачното си фамилно име – Р.

        Съпрузите заявяват, че семейното жилище, находящо се в град К., ул. „ Т.” № * няма да се ползва от нито един от тях.

         Страните заявяват, че отношенията помежду им по повод на придобитите от тях имоти в Кралство Испания по време на брака им, в режим на съпружеска имуществена общност, ще бъдат уредени в отделно производство или доброволно.

         Съпрузите заявяват, че отношенията по повод на движимите вещи, придобити по време на брака им в режим на съпружеска имуществена общност, са уредени доброволно, с изключение на правата по отношение на лек автомобил придобит в Кралство Испания, чиято собственост след прекратяване на брака им, същите ще уредят допълнително.   

          Съпрузите заявяват, че разноските по делото за прекратяването на брака остават за всеки от тях така, както са направени.

                   ОСЪЖДА А.М.Х., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лв. /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

         ОСЪЖДА Р.Б.Х., ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лв. /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба само в частта, относно прекратяването на брака, в двуседмичен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне, пред Пловдивския Окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.