Гражданско дело 15046/2013 - Определение - 27-09-2013

Определение по Гражданско дело 15046/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Пловдив, 27.09.2013г.

 

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІ граждански състав, в закрито заседание , в състав

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ : БОРИС  ИЛИЕВ

 

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело №15046/2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Постъпила  е  молба  от пълномощника  на  ищеца,  с която  заявява,  че   оттегля  предявения  иск.

Налице са  основанията  на  чл.232  от  ГПК, поради  което  съдът :

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            П Р Е К Р А Т Я В А производството по гр. д. №15046/2013г. на Пловдивския районен съд,  VІІ  гр.с.

Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на  страните.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала.

КГ