Гражданско дело 13366/2013 - Решение - 04-02-2014

Решение по Гражданско дело 13366/2013г.

                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     490                   04 . 02 .2014 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      ІІI брачен  състав

 

На  05 12 2013 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

Секретар : Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер   13366  по описа за 2013 година,

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.А.Т. ЕГН ********** И А.В.Т. ЕГН ********** ***  на ********г година с Акт № *  ****/********година на Община  П., като дълбоко и непоправимо разстроен.

ВИНА за настъпилото разстройство на брака има съпругът .

          Семейното жилище , находящо се в сР. ул,,Н. В.,,№ * собственост на  родителите на съпруга , след прекратяването на брака се предоставя за ползване на същия.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачната си фамилия   - Д.   

ОСЪЖДА А.В.Т. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 60 лв. (шестдесет лева), представляваща държавни такси за настоящото производство. 

Решението подлежи на обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд  в 2 – седмичен срок  от съобщението за изготвянето му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.