Гражданско дело 13348/2013 - Решение - 30-09-2013

Решение по Гражданско дело 13348/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер                                     30.09.2013г.                        град Пловдив

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                   ХІІ граждански състав

На 30.09.2013г.

В публично заседание на 17.09.2013г. в състав:

 

                                                                                Председател:Стефка Михова

Секретар:Петя Мутафчиева

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело номер 13348 по описа на ПРС за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба с правна квалификация чл.4,ал.1 от ЗЗДН.

...............................................................................................................................

        Мотивиран от горното,Пловдивския районен съд,ХІІ гр. състав

 

                                                 Р   Е   Ш   И:

 

 ЗАДЪЛЖАВА В.А.Р., ЕГН **********,*** ,  да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо С.В.Р., ЕГН **********,***.

ОТСТРАНЯВА  В.А.Р., ЕГН **********,*** от съвместно обитаваното със С.В.Р., ЕГН **********,*** поле, ,  за срок  за срок  от 1 година, считано от 30.09.2013г., като ОТХВЪРЛЯ молбата в частта над определения до пълния  претендиран срок от 18 месеца за прилагане на мярката като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ЗАДЪЛЖАВА В.А.Р., ЕГН **********,*** да посещава специализирани програми за лечение на пристрастеността му към алкохола. ,  за срок  от 3 месеца, считано от 30.09.2013г., като ОТХВЪРЛЯ молбата в частта над определения до пълния  претендиран срок от 18 месеца за прилагане на мярката като НЕОСНОВАТЕЛНА.

         ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА,в която да се отрази,че подлежи на незабавно изпълнение,както и че при неизпълнение на заповедта, полицейският орган констатирал нарушението,задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата,съгласно чл.16,ал.2 във връзка с чл.21,ал.3 от ЗЗДН.

      Заповедта да се изпрати за връчване на страните,както и на  съответното  РУП  на МВР.

      Преписи от решението да се изпратят за връчване на страните.

     НАЛАГА на основание чл.5,ал.4 от ЗЗДН  на В.А.Р., ЕГН **********,***  за извършената от него проява на домашно насилие спрямо С.В.Р., ЕГН **********,*** , глоба в размер на 200 лева.

    ОСЪЖДА В.А.Р., ЕГН **********,*** да заплати на С.В.Р., ЕГН **********,*** , сумата от 200 лева- разноски по делото,а по сметка на Районен съд град Пловдив сумата от 50 лева-държавна такса.

     Решението подлежи на незабавно изпълнение,като може да бъде обжалвано пред Пловдивския окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия: /п/

 

Вярно с оригинала.

ПМ