Гражданско дело 13266/2013 - Решение - 15-05-2018

Решение по Гражданско дело 13266/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1792                                     Година 15.05.2018                           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХІІІ граждански състав

На петнадесети май                                                 две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 13266 по описа за 2013 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка с правно основание чл.247 ал.1 от ГПК.

С Молба от 22.02.2018 г. е направено искане от адв. С.Й. в качеството й на п.... на ответниците Н.М.Н., С.М.Е., И.М.Е., да се поправи допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението по отношение на имота допуснат до съдебна делба  като се изпише правилно идентификатора на същия.

            След преглеждане на материалите по делото, съдът намира че действително е допусната очевидна фактическа грешка в Решение №1855/29.05.2014 г. по гражданско дело № 13266/2013 г., като в диспозитива на решението на страница трета, ред пети от горе надолу, след израза: „ паянтова жилищна сграда  от 21 кв.м., която е  с идентификатор №”, следва да се чете: „39921.504.350.1”.

Ето защо и след като установи противоречие между волята на съда и диспозитива на решението, съдът намира, че следва да поправи допусната от съда очевидна фактическа грешка.

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р         Е         Ш        И:

 

            ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на основание чл. 247 ал.1 от ГПК в Решение №1855/29.05.2014 г. по гражданско дело № 13266/2013 г., като в диспозитива на решението на страница трета, ред пети от горе надолу, след израза: „ паянтова жилищна сграда  от 21 кв.м., която е  с идентификатор №”, следва да се чете: „39921.504.350.1”.

            ОБЕЗСИЛВА Изпълнителен лист №......... издаден в полза на Н.М.Н., С.М.Е., И.М.Е..

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок  от получаване на съобщението от страните пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.