Гражданско дело 13043/2013 - Определение - 30-09-2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № 12275

 

гр. Пловдив, 30.09.2013 г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, І бр. състав, в закрито съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 13043 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         На 11.09.2013г. е постъпила молба от ищеца по делото, с която заявява, че оттегля предявения иск. 

Молбата следва да се уважи. Поради това и на основание чл.232 от ГПК съдът   

          

                                                        О П Р Е Д Е Л И:

           

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 13043 по описа на ПРС – І брачен състав по описа за 2013г.         

Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

        

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

         Вярно с оригинала.

         С.А.