Гражданско дело 12099/2013 - Определение - 11-02-2014

Определение по Гражданско дело 12099/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1779

гр. Пловдив, 11.02.2014 г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV БРАЧЕН състав, в закрито съдебно заседание на единадесети  февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията  гр. д. № 12099 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Постъпила е молба от  ищеца  по делото  Н.  Г.  Ф. ЕГН **********, с която завява, че оттегля  предявеният от нея иск  за развод против К.П.Ф., ЕГН **********, и иска производството по делото да бъде прекратено. 

Молбата следва да се уважи, тъй като  е подадена  от  лице, ИМАЩО ПРАВО  на това-  ищеца в производството.  Освен това право на  ищеца  е  да  оттегли  подадената до съда искова молба  без съгласието на  ответника  до приключване на  първото по делото съдебно заседание /понастоящем ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО Е НА  ЕТАП   без движение до представяне на доказателства за  внесен депозит от 500 лева  от страна на  ищцата  за назначаване на  особен представител на  ответника/, поради което и на основание чл.232 от ГПК съдът    

 

          

                                                        О П Р Е Д Е Л И:

           

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 12099 по описа на ПРС – ІV брачен състав по описа за 2013г.

          

         Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

          

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Диана Костадинова

Вярно с оригинала.

ЕА