Гражданско дело 10823/2013 - Решение - 13-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

Номер   616/              13.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На  тринадесети  февруари             две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на десети февруари    две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: СВОБОДА АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  10823                                             по описа за   2013  година

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ю.П.Л. ЕГН ********** и Ц.Б.Л. ЕГН **********, сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в   ****** на съпруга Ц.Б.Л. ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Ю.П.Л. ЕГН ********** да носи предбрачната си фамилия К.

ОСЪЖДА Ц.Б.Л. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 25лв. /двадесет и пет лева/, представляваща държавна такса в настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд Пловдив, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.