Гражданско дело 10778/2013 - Определение - 30-07-2013

Определение по Гражданско дело 10778/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2013                                                       гр. Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        Х граждански състав  

На тридесети юли                                             2013 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                               Председател: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

Секретар: Ирина Тодорова

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

гражданско дело №   10778    по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в   12,40  часа се явиха:

......................................................................

            СЪДЪТ

            О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК производството по гр . д .№ 10778/2013 г. по описа на ПРС, ХV  гр. с. образувано по молба на Д.Й.Т. , ЕГН ********** ***  против В.С.Т., ЕГН **********  с постоянен адрес  гр. Пловдив ул. „****************.

            Определението в прекратителната част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни.

 

 

            Протоколът се изготви в СЗ.

            Заседанието се закри се в   12,57 часа.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Валентина Иванова

 

 

                                                                                  СЕКРЕТАР: /п/ Ирина Тодорова

Вярно с оригинала!

ИТ