Гражданско дело 2937/2012 - Определение - 02-07-2012

Определение по Гражданско дело 2937/2012г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2012                                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХVІІІ гр. състав

На втори юли                                                            година 2012

В публично заседание в следния състав:

                                     

Председател: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

Секретар: Ваня Койчева

 

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯТА

гр. дело номер 2937 по описа за 2012 година.

На поименното повикване в 09,13 часа се явиха

 

         На второ четене.

.................................................................................................................................

 

Така мотивиран, съдът

 

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2937/2012 г. по описа на ПРС, XVIII гр. състав.

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес за ищеца, а за ответника от датата на връчване на съобщението.

 

 

 

Протоколът изготвен в с.з.

                                      Заседанието се закри в 09,20 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                      /Николай Стоянов/

 

                                      СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала!

ВК