Гражданско дело 19903/2012 - Определение - 04-01-2013

Определение по Гражданско дело 19903/2012г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

гр. Пловдив, 04.01.2013 г.

 

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ гр. състав, в закрито съдебно заседание на 04.01.2013 година, в състав:

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПОЛИНА БЕШКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 19903 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Съдът е сезиран с искова молба Вх. № 49703/28.11.2012г от Н.Х.К..

С разпореждане от 29.11.2012г /л. 6/ исковата молба е оставена без движение с указания на съда.

Съобщение за това е редовно връчено на 11.12.2012г. В предоставения 1 – седмичен срок и до сега указанията на съда не са изпълнени. Ищецът не е поискал продължаване на срока.

Налице са предпоставките на чл. 129, ал. 3 ГПК, поради което исковата молба следва да бъде върната като нередовна, а производството по делото – прекратено.

Поради това съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВРЪЩА искова молба Вх. № 49703/28.11.2012г от Н.Х.К..

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

        Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС - Пловдив в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Полина Бешкова

 

            Вярно с оригинала

            РЦ