Гражданско дело 16813/2012 - Определение - 14-01-2013

Определение по Гражданско дело 16813/2012г.

ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013                                                     град Пловдив

Пловдивски районен съд                             ХІІІ граждански състав

На четиринадесети   януари                              2013  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

Секретар: Мария Христова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Руменов

гражданско дело  номер 16813   по описа за  2012  година.

На именното повикване в 14.32 часа се явиха:

......................................................................................................................

 ПРЕДВИД депозирано в днешното съдебно заседание изявление на молителите, че си оттеглят жалбата спрямо ответникът по молбата, съдът намира че е десезиран, дотолкова, доколкото се извършва лично оттегляне от жалбата.

ВОДЕН от изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НА основание чл.233 от ГПК прекратява производството по гражданско дело № 16813/2012 година по описа на ПРС – ХІІІ граждански състав.
         ОСЪЖДА Е.Т.Т. с ЕГН ********** и Н.И.И. с ЕГН **********,*** да заплатят по сметка на ВСС държавна такса в размер на 50 лева /петдесет лева/ по водене на делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок, считано от днес.

Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 14.34ч.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ В. Руменов

 

                                               СЕКРЕТАР: п/ М. Христова

 

 

Вярно с оригинала.

М.Х.