Гражданско дело 14018/2012 - Решение - 23-08-2017

Решение по Гражданско дело 14018/2012г.

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 2865

 

 

гр. Пловдив 23.08.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в закрито съдебно заседание на двадесет и двадесет и трити август през две хиляди и седемнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 14018 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Постъпила е молба от Д.К.П., ЕГН: **********, с адрес: *** чрез адв. Ш., в която се посочва, че въз основа на влязлото в сила Решение № 1600/13.05.2016 год., постановено по делото е издаден изпълнителен лист на 18.04.2017 г. по отношение изнасяне на публична продан на допуснатия до делба ПИ с идентификатор № 47295.78.18, но в същия е допусната грешка по отношение посочения размер на квотата на съделителката Р.Г.А., като е посочена „1/2 ид. част” вместо „1/4 ид. част”. По делото е върнат издадения изпълнител лист.

 

Като взе предвид данните по делото съдът намира, че е налице заявената грешка в издадения изпълнителен лист, което налага да се допусне поправка на ОФГ, като текстът в диспозитива на Изпълнителния лист,  следва да се поправи, както следва: вместо текста „ ½ ид. част за Р.Г.А.” ДА СЕ ЧЕТЕ текста „1/4 ид. част за Р.Г.А. ".

        

         Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл. 406, ал.2, във връзка с чл.247, ал.1, предл.1 от ГПК съдат

 

Р    Е    Ш    И  :

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в изпълнителен лист от 18.04.2017 год., издаден въз основа на Решение № 1600/13.05.2016 год. по гр. дело № 14018/2012 год. по описа на ПРС, като вместо вписаното в текста „½ ид. част за Р.Г.А. " ДА СЕ ЧЕТЕ текста „1/4 ид. част за Р.Г.А.".

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРГИНАЛА: Д. Д.