Гражданско дело 12739/2012 - Решение - 20-02-2014

Решение по Гражданско дело 12739/2012г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

  729                                  20.02.2014 година                    град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IV брачен състав, в публично заседание на втори декември  две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

                                                     

при участието на секретаря Цветелина Бакалова

и прокурора Димитрия Дърмонска,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12739 по описа на съда за 2012 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по иск с правна квалификация чл.132 ал.1 т.1  и т.2 вр. чл. 131 ал.1 от СК, предявен от  Е.Ш. против С.К.. ..............................................................................................................................

 

По изложените съображения, съдът

 

                                 Р    Е    Ш    И :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от Е.  Я.  Ш. ЕГН ********** против С.Г.К.  ЕГН **********, иск за лишаването му от родителски права по отношение на роденото от съвместното им съжителство дете Г.С.К.  ЕГН **********

 

         ОСЪЖДА  Е.  Я.  Ш. ЕГН **********  да заплати на С.Г.К.  ЕГН ********** сумата  от 600.00 лева /шестстотин лева/- направени  разноски в производството за  хонорар на  един адвокат.

 

ОСЪЖДА  Е.  Я.  Ш. ЕГН **********  да заплати по сметка на  ВСС сумата  от 30.00 лева /тридесет лева/- окончателна държавна такса в производството.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ : /п./ Д. Костадинова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.