АНД 6680/2019 - Решение - 28-10-2019

Решение по Наказателно дело 6680/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1937                                               28.10.2019 г.                      град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                       

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХІV  наказателен състав

На двадесет и осми октомври две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 6680 по описа за 2019 година

 

Р Е Ш И:

 

На основание чл. 1, ал. 1, т. 2 от УБДХ НАЛАГА на К.Н.А. роден на *** г. в гр. Д., живущ ***, ***, български гражданин, неженен, живущ на семейни начала, основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 100 (сто) лева за това, че на 27.10.2019 г. около 21,00 часа в гр. Стамболийски е извършил непристойна проява на публично място, изразяваща се в употреба на неприлични изрази като закани спрямо лицето И. Г. К. , както и срещу полицейски служители, като с това е нарушил обществения ред и спокойствието.

 

Решението подлежи на обжалване в 24-часов срок от постановяването му пред ОС – Пловдив.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.