АНД 6436/2019 - Решение - 14-11-2019

Решение по Наказателно дело 6436/2019г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№2089                               14.11. 2019 г.                                      гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ХХІ      нак. състав

На четиринадесети ноември             две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                                                         

СЕКРЕТАР: НЕВЕНА НАЗАРЕВА

ПРОКУРОР: МАРИЯ ЛУЛКИНА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД  № 6436  по описа за 2019 година

 

                                                  Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯ М.К. Ш. роден на *** г. в гр. **, ***, т., б.г., живущ ***, средно образование, вдовец, неработещ, неосъждан, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.10.2019год на път ІІ-56, километър 88+200, в землище на село Калековец, област Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено“ модел „Меган“ с рег.№ ***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка с № 18-1030-002125/06.12.2018 год, връчена му лично на 15.05.2019 год. издадена от М.В.М.– ** сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Пловдив, упълномощен със Заповед №317з-391/06.02.2017г., поради което и на основание чл.343в ал.3 вр.ал.1 от НК вр. с чл. 378 ал.4 т.1 от НПК във връзка с чл. 78а ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда) лева.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Пловдив. 

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала! ХБ