АНД 6392/2019 - Решение - 11-11-2019

Решение по Наказателно дело 6392/2019г.

                                    

                              

                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 2075            11.11.2019г.                      гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІ наказателен състав

На единадесети ноември                       две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ПРОКУРОР: БОЙКА ЛУЛЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 6392 по описа за 2019 г.

 

                                  Р  Е  Ш  И:

 

   ПРИЗНАВА обвиняемата Г.Т.Д., родена на ***г***, обл.Пловдив, ******български гражданин, със средно образование, омъжена, работеща, ЕГН ********** за ВИНОВНА  в това, че на 04.10.2019г. на главен път ІІ-64 /Карлово – Пловдив/, в района на разклона за с. Дълго поле, обл. Пловдив, без надлежно разрешително е държала високорисково наркотично вещество - марихуана с нето тегло 4,501 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 11 тегловни  %  на стойност 27,006 лева, съобразно  ПМС № 23/29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5,  вр. ал. 3, т. 1, предл. 1-во от НК, вр. чл.78а, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като  й  НАЛАГА административно наказание ГЛОБА  в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: Остатък от наркотично вещество марихуана с нето тегло 3,318 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 11 тегловни %, запечатан в прозрачен полиетиленов плик, запечатан със силиконов печат „РДВР Пловдив 053“, находящо се в ЦМУ, отдел МРР-НОП гр. София да се  ОТНЕМЕ в полза на държавата и да се УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане на решението в сила.

 

 

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемата Г.Т.Д. да  ЗАПЛАТИ  направените по делото разноски в размер на  76,00 лв. /седемдесет и шест лева/ лева по сметка на ОД на МВР – Пловдив.

 

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

М.Г.