АНД 5290/2019 - Решение - 24-09-2019

Решение по Наказателно дело 5290/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1694                             24.09.2019 г.                             Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 VІІІ наказателен състав

На двадесет и четвърти септември              две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

Секретар: Ваня Койчева

Прокурор: Мирослав Йосифов

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД дело номер 5290 по описа 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Ю.С.Л. - ***, български гражданин, с начално  образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН  ********** по чл. 343в ал.2 вр. с ал.1 от НК, тъй като на 10.03.2019 г. в гр.Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление – с наказателно постановление № 17-1030-001942/03.04.2017 г. по описа на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Пловдив, връчено лично на 04.04.2018 г., влязло в законна сила на 12.04.2018 г. е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“ модел 520И с рег. № ** **** **, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, поради което и на основание чл.78А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА /1000/ ЛЕВА.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:        

                                                                   /п/

Вярно с оригинала!

ВК