АНД 5194/2019 - Решение - 14-10-2019

Решение по Наказателно дело 5194/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1843                 14.10.2019 г.                                       Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 VІІ наказателен състав

 

На четиринадесети октомври                       две хиляди и деветнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар: Милена Георгиева

Прокурор: Елена Богданова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД дело номер 5194 по описа 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия И.К.С., роден на *** ***, ***, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, не работи, живущ ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2019г. в гр.Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество

- марихуана с общо нето тегло 1,547 грама, със съдържание па активен компонент тетрахридроканабинол /ТХК/ 10.56 тегловни % на стойност 9.29лв..

-         хомогенна неразделна смес от марихуана и тютюн с общо него тегло 0,613 гр. със съдържание на активен компонент тетрахридроканабинол /ТХК/ на сместа 1.02 тегловни % на стойност 3,68лв., всички наркотични вещества с общо нето тегло 2,160 грама на стойност 12.96 лева съгласно Приложение №2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, т.1 от НК,  като на основание чл. 78 А, ал.5, вр. ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. запечатан прозрачен полиетиленов плик, съдържащ два по – малки прозрачни найлонови пликчета с остатък от изследвани наркотични вещества – марихуана и хомогенна смес от марихуана и тютюн, находящи се в ЦМУ – София, на основание чл.354а, ал.6 НК ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата, след което ДА СЕ УНИЩОЖАТ по предвидения в закона ред.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. найлонов плик, съдържащ тютюн, на съхранение при домакина на Шесто РУ ОДМВР – Пловдив, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

 ОСЪЖДА И.К.С., със снета самоличност, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД МВР ПЛОВДИВ направените на досъдебното производство разноски в размер на 91,28 /деветдесет и и един лева и двадесет и осем ст./ лева. 

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:        

Вярно с оригинала!

МГ