АНД 4970/2019 - Решение - 04-09-2019

Решение по Наказателно дело 4970/2019г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1608                                 04.09.2019г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХV наказателен състав

На Четвърти септември                                                                2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: СТЕФАН ИЛИЕВ

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 4970 по описа 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата Е.Б.Б. – родена на ***г***, …, българска гражданка, неосъждана, неомъжена, с висше образование, работеща, живуща ***, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 01 август 2019 година, в град Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държала високорискови наркотични вещества, както следва – хероин с общо нето тегло 0,066 грама със съдържание на активен компонент диацитилморфин /ДАМ/ - 39 тегловни % на стойност 5,94 лева и марихуана с общо нето тегло 0,904 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ - 4 тегловни % на стойност 5,42 лева, като всички наркотични вещества са с общо нето тегло 0,97 грама и са на обща стойност 11,36 лева съгласно Приложение № 2 от Постановление № 23 на Министерски съвет от 29 януари 1998 година за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 354а ал. 5 вр. ал. 3 т. 1 вр. чл.78А ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Веществените доказателства – 1 брой найлонов плик, съдържащ празна ламаринена кутия и 1 брой найлонов плик, съдържащ празни опаковки от наркотични вещества, находящи се при Домакина на Шесто РУ при ОДМВР Пловдив, ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемата Е.Б.Б. да заплати по сметка на ОДМВР град Пловдив направените по делото разноски в хода на досъдебното производство в размер на 103,92 лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 – дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:       /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.