АНД 4586/2019 - Решение - 25-07-2019

Решение по Наказателно дело 4586/2019г.

РЕШЕНИЕ

№ 1415

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            IIІ наказателен състав

двадесет и пети юли                                две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

 

Секретар: МАРИЯ КОЛЕВА

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 4586 по описа за 2019 г.

 

 

РЕШИ:

 

НАЛАГА на основание чл. 1, ал. 1, т. 2 от Указа за борба с дребното хулиганство на нарушителя К.Н.К. - роден на *** ***, ..., български гражданин, с основно образование, работещ, неженен, осъждан, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева, за извършен на 19.01.2019 г. в с. Войводиново акт на дребно хулиганство, изразяващ се в отправяне на обидни реплики  и ругатни по отношение на други граждани, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

 

         Решението подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд гр. Пловдив.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК