АНД 4549/2019 - Решение - 24-07-2019

Решение по Наказателно дело 4549/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1405                  24.07.2019 г.                                           гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О    Н  А    Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        VІІ  наказателен състав

 

На двадесет и четвърти юли          две хиляди и деветнадесета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар Милена Георгиева

след като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

АНД № 4549 по описа за 2019 година

 

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на нарушителя Р.С.Й. – ***г., роден на ***г. в гр. Пловдив, живущ ***, ***, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН ********** на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева за това, че на 23.07.2019г. около 18,00 часа в сградата на Пето РУ ОД МВР - Пловдив се е държал грубо и агресивно спрямо полицейските служители З. Т. и И. Ш., опитвал се да осуети полицейската проверка и пречил на действията на полицейските органи        при и по повод изпълнение на служебните им задължения, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 24-часов срок от днес пред Пловдивски окръжен съд

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала!

МГ