АНД 4549/2019 - Мотиви - 26-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 4549/2019г.

М О Т И В И

 

към Решение по АНД № 4549/2019 г. по описа на Пловдивски районен съд – VІІ н.с.

 

         Производство по реда на чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство.

Внесена е за разглеждане преписка, касаеща Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство на Пето РУ ОД МВР - Пловдив, извършено от Р.С.Й., ЕГН **********.

Нарушителят Р.С.Й. се явява в съдебно заседание лично и без защитник. Признава вината си и съжалява за поведението си.  Моли съда да му наложи глоба в минимален размер.

Съдът, след като прецени приложените по преписката доказателства, намира и приема за установено следното:

Нарушителят Р.С.Й. – ***г., роден на ***г. в гр. ****, живущ ***, ****, български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

На 23.07.2019 г. около 16,10 часа **** З. Т. и *** И. Ш. – служители на Пето РУ ОД МВР – Пловдив, посетили адрес в гр. Пловдив, ***** по повод постъпил сигнал в дежурната на Пето РУ ОД МВР – Пловдив чрез тел.112 от Д.М.М. за това, че приятелят й Р.С.Й. е увредил две врати на обитавания от нея апартамент на горепосочения адрес. Местопроизшествието било посетено и от автопатрул № 454 на Пето РУ – Пловдив, в състав **** Д. и **** М.. На място, след като се запознали със случая, разпоредили на Д.М. и Р.Й. да посетят сградата на Пето РУ – Пловдив за снемане на обяснения по възникналия инцидент.

На същата дата около 16,30 часа нарушителят Р.Й. се явил в Пето РУ – Пловдив, управлявайки лек автомобил „БМВ“, модел „330-ХД“ с рег. № *****. Поради странното и неадекватно поведение на Й. и факта, че зениците му били разширени, полицейските служители се усъмнили, че същият управлява автомобила под въздействието на алкохол или наркотични вещества и извикали за съдействие екип на КАТ – Пловдив. В сградата на Пето РУ – Пловдив на нарушителя Й. била извършена проба за алкохол, която била отрицателна. При опит да бъде тестван за употреба на наркотични вещества или техните налози с техническо средство, същият отказал да даде проба, като заявил, че няма да позволи да му се извърши такава проба и не желае да се извършва такава. Служителите на КАТ – Пловдив обяснили, че има право да откаже проба и че за отказа ще му бъде съставен АУАН. В този момент Р.Й. рязко се изправил и започнал да вика на полицейските служители, че нямат право да му извършват  каквато и да е била проверка, че няма да предостави никакви документи за проверка и си тръгва, започнал да замахва с ръце към полицейските служители и се опитвал да избяга. Полицейските служители предупредили нарушителя Й., че  деянието му е съпротива срещу орган на властта и ако застраши тяхната сигурност, ще му поставят помощни средства – белезници, като му разпоредили да седне на стола и да престане да вика и да не застрашава тяхната сигурност. Й. не изпълнил разпореждането и продължил да осуетява проверката на полицейските служители, като се опитал да излезе от кабинета и да напусне сградата на Пето РУ – Пловдив. Отново бил предупреден, че неговите действия са недопустими. Й. не изпълнил и повторното разпореждане, поради което полицейските служители пристъпили към поставяне на белезници на буйстващия нарушител. Същият оказал яростна съпротива, като през цялото време пречел да му поставят помощните средства. Впоследствие Й. се успокоил и заявил, че разбира какво е направил и че няма повече да буйства, да застрашава сигурността на полицейските служители и да прави опити да бяга. Полицейските служители му свалили белезниците, като впоследствие същият изразил желание да му се извърши тест за употреба на наркотични вещества.     

От случилото се полицейските служители на Пето РУ - Труд са останали абсолютно възмутени от държанието на Й..

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от приложените по преписката доказателства, а именно: от обясненията на нарушителя и от обясненията на свидетелите,  които се подкрепят и от изразеното от нарушителя признание за стореното от него в съдебно заседание.

При така установената безспорна фактическа обстановка, съдът прие, че с действията си нарушителят Р.С.Й. е осъществил от обективна и субективна страна състава на  нарушението по чл. 1, ал. 2, вр. ал. 1 от УБДХ, за това, че на 23.07.2019г. около 18,00 часа в сградата на Пето РУ ОД МВР - Пловдив се е държал грубо и агресивно спрямо полицейските служители З. Т. и И. Ш., опитвал се да осуети полицейската проверка и пречил на действията на полицейските органи          при и по повод изпълнение на служебните им задължения, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

От субективна страна нарушението е извършено умишлено от дееца, като той е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните последици от поведението си и е целял тяхното настъпване.

За постигане на целите на личната и генерална превенции, и най-вече за поправянето и превъзпитаването на нарушителя съдът намира, че на същия следва да бъде наложено на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ по-лекото от двете алтернативно предвидени наказания, а именно – ГЛОБА в размер на  200 /двеста/ лв. Това наказание ще помогне в най-пълна степен да се превъзпита нарушителя към спазване на обществения ред, ще въздейства възпитателно върху него и върху други членове на обществото. При определяне размера на наказанието съдът се съобрази със семейното положение на нарушителя и изразеното от него съжаление за случилото се.

Причини за извършване на нарушението – незачитане на порядките в обществото и слаби волеви задръжки.

Водим от горното, съдът се произнесе с решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

МГ