АНД 4463/2019 - Решение - 16-09-2019

Решение по Наказателно дело 4463/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

Номер    1691                              16.09.2019г.                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІ наказателен състав

На Шестнадесети септември                                                       2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: АТАНАС ИЛИЕВ

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 4463 по описа 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Ф.Е.Б. – роден на ***г***, живущ ***, …, … гражданин, със средно образование, студент, неженен, неосъждан, номер на паспорт … за ВИНОВЕН в това, че 09.07.2019г. в град Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително, е държал високорискови наркотични вещества, както следва:

- марихуана с нето тегло 0,61 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 8,9 тегловни процента, на стойност 3,66 лева;

- марихуана с нето тегло 0,20 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 5,9 тегловни процента, на стойност 1,20 лева;

- марихуана с нето тегло 2,03 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,5 тегловни процента, на стойност 12,18 лева,

всичко с общо нето тегло 2,84 грама, на обща стойност 17,04 лева, като стойността е определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството – престъпление по чл. 354а ал. 5 вр. ал. 3 т. 1 от НК, като  на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 вр. чл. 375 от НПК вр. чл. 78А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

 

Веществените доказателства:

- 1 брой прозрачен полиетиленов плик, съдържащ 1 брой по – малък полиетиленов плик, съдържащ неизразходваната част от суха зелена растителна маса – марихуана съгласно Протокол на ХЕ № 1298 от 12.07.2019г. на БНТЛ при ОДМВР Пловдив, запечатани със силиконови печати с надпис «РДВР Пловдив 053», изпратени за съхранение на ЦМУ, отдел «МРР – НОП» град София с Писмо от 15.07.2019г., да се ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да се УНИЩОЖАТ по предвидения в закона ред.

- 1 брой прозрачен полиетиленов плик, съдържащ 1 брой прозрачна кутия със светло – син капак, 1 брой гриндер, зелен на цвят, с кръгла форма, с надпис «DON`T BE FOOLED BY IMITATIONS THE ORIGINAL MAGNETIC N01», 1 брой гриндер с кръгла форма, сребрист на цвят, с надпис «P. Benson 09.09.2018г.», 1 брой полиетиленов плик с клипс, съдържащ зелено – кафява тревиста маса, 1 брой полиетиленов плик с клипс, съдържащ зелено – кафява тревиста маса, 1 брой полиетиленов плик с приблизителни размери 11,5х10 см, съдържащ 20 броя полиетиленови пликчета с червен клипс, с приблизителни размери 6х5 см, 2 броя полиетиленови плика с червен клипс с приблизителни размери 7,5х6 см, 2 броя полиетиленови плика с червен клипс, с приблизителни размери 13,5х10 см, 2 броя полиетиленови плека с червен клипс, с приблизителни размери 10,5х6 см, 1 брой полиетиленов плик с червен клипс, с приблизителни размери 8х4 см, 1 брой полиетиленов плик с приблизителни размери 13,5х10 см, 1 брой полиетиленов плик с приблизителни размери 12х8, 1 брой черна, малка шпатолка, 1 брой четка с червена дръжка, счупена в края, с надпис «JOVI 2», предадени на съхранение при Домакина на Второ РУ при ОДМВР Пловдив с Приемо – предавателен протокол от 10.07.2019г., да се УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

- 1 брой празен прозрачен полиетиленов плик, предаден на съхранение при Домакина на Второ РУ при ОДМВР Пловдив с Приемо – предавателен протокол от 15.07.2019г., да се УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, обвиняемия Ф.Е.Б. да заплати по сметка на ОДМВР град Пловдив направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 195,88 лева и в полза на Държавата по сметка на Районен съд – Пловдив сумата от 120 лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 – дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:    /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.