АНД 4461/2019 - Мотиви - 19-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 4461/2019г.

МОТИВИ към Решение от 19.07.2019г. по АНД 4461/2019г. по описа на ПРС-ХХІІІн.с.

Производството е по реда на чл. 4 и следващи от УБДХ.

Образувано е въз основа на акт за констатиране на прояви на дребно хулиганство от 18.07.2019г. на Р Н Г, полицай в РУ Стамболийски ОДМВР гр. Пловдив против И.Г.А. ЕГН ********** за това, че на 18.07.2019г. около 14.45часа в гр. Перущица, на ул. „Извън регулация” срещу № 19 е извършил непристойна проява, изразяваща се в това, че отправил обиди и ругатни към полицейски служители – И. Ю и Х. Д.

Нарушителят И.Г.А. се явява в съдебно заседание, заявява, че съжалява за извършената непристойна проява.

Съдът, като съобрази доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Нарушителят И.Г.А. е роден на ***г. в гр. Б, живущ в с. К, б, български гражданин, неженен, неработещ, неосъждан, ЕГН **********.

 

На 18.07.2019г. около 14.45часа относно сигнал за лице в нетрезво състояние бил изпратен патрул в състав И. Ю и Х Д в района на гр. Перущица, на ул. „Извън регулация”от РУ Стамболийски ОДМВР гр. Пловдив. Свидетелите забелязали нарушителят, който бил в явно нетрезво състояние и размахвал нож. Предвид това му било указано да хвърли ножа, но той отказал и започнал да псува и обижда полицаите.  С оглед оказаната от същия съпротива се наложило да използват физическа сила и помощни средства. Това наложило същият да бъде задържан и отведен в полицейското управление и там на А. му съставили Акт за проява на дребно хулиганство.

 

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установено въз основа на приложените към административната преписка материали – обяснения на свидетели, докладна записка, както и АКПДХ.

За съдебния състав по безспорен начин е установено, че от страна на нарушителят И.Г.А. е осъществена проява по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ, а именно на дребно хулиганство, изразяващо се в непристойна проява, за това, че на 18.07.2019г. около 14.45часа в гр. Перущица, на ул. „Извън регулация” срещу № 19 е извършил непристойна проява, изразяваща се в това, че отправил обиди и ругатни към полицейски служители – И. Ю и Х Д.

За постигане на целите на личната и генерална превенции, и най-вече за поправянето и превъзпитаването на нарушителя съдът намери, че на същият следва да бъде наложено на основание чл. 1, ал. 1, т. 2 от УБДХ по-лекото от двете алтернативно предвидени наказания, а именно – ГЛОБА в размер на 200лева. Това наказание ще помогне в най-пълна степен да се превъзпитат нарушителя към спазване на обществения ред, ще въздейства възпитателно върху него и върху други членове на обществото. При определяне размера на наказанието съдът се съобрази със семейното положение на нарушителите, факта, че непристойната му проява се дължи преди всичко на слаби волеви задръжки, както и изразеното съжаление за стореното, с оглед на което и извършеното нарушение, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други подобни случаи. Съдебният състав се съобрази и с имотното състояние на същия. Причини за извършване на нарушението – незачитане на порядките в обществото и слаби волеви задръжки.

Освен това нарушителят допринася за разкриване на обективната истина, което в съвкупност мотивира съда да приеме, че следва да определи размера на наказанието “ГЛОБА” в размер на 200лв., тоест при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства.

 

Мотивиран от горното съдът постанови решението си.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

вярно, секретар Н.Т.