АНД 4417/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Наказателно дело 4417/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1367                                  18.07.2019г.                                 град Пловдив

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                      

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           ХХV наказателен състав

На Осемнадесети юли                                                                 2019 година

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

     

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

Като разгледа докладваното от съдията

АНД № 4417 по описа за 2019 година

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА, на основание чл. 1 ал. 1 от УБДХ, на Р.П.Г. – роден на ***г***, …, български гражданин, неосъждан, със висше образование, разведен, безработен, живущ ***, ЕГН ********** административно наказание „ГЛОБА” в размер на 100 лева за това, че на 17.07.2019г. в град Пловдив е извършил непристойна проява на публично място – на ул. „Царевец“ № 2 до оградата на студентски общежития в близост до заведение „Анна“ около 15:35 часа, а именно уринирал до същата в присъствието на свидетели, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

Решението подлежи на обжалване в 24 часов срок от постановяването му пред ПОС.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.