АНД 4390/2019 - Определение - 09-09-2019

Определение по Наказателно дело 4390/2019г.

П Р О Т О К О Л № 1384

 

09.09.2019г.                                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    І наказателен състав

На девети септември                               две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                             

Секретар: Станка Деведжиева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

АНД № 4390 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 15:00 часа се явиха:      

 

         ЖАЛБ. Д.Г.Д. - редовно призован,  не се явява, представлява се от адв. С.Ж.П. - с пълномощно по делото.

ВЪЗЗ.СТРАНА – ОД НА МВР ПЛОВДИВ - редовно призована, не изпраща представител

Докладват се постъпили обратна разписка от въззиваемата страна, видно от която електронния фиш е получен на 23.05.2019 г.; писмо от Българския институт по метеорология в едно с приложен към него Протокол за проведено изследване, както и инструкция за експлоатация постъпила от въззиваемата страна.

 

Запитаха се страните за даване ход на делото.

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото. Относно срочността на жалбата, тъй като е поправено на обратната разписка, не става ясно кой месец и дата е получена

         Съдът намира, че жалбата се явява просрочена. От доказателствата по делото, а именно приложената по преписката справка за списък с намерени фишове се установява, че процесният електронен фиш е връчен лично на жалбоподателя на 23.05.2019 г. До същият извод се достига и от получената по делото, изискана с разпореждането за насрочване на делото, обратна разписка. От същата е видно, че пратката от ОД МВР е получена лично от жалбоподателя Д.Д.. Действително има известна неяснота при изписване на цифрата на месеца на получаване на пратката, но при съвместното четене  на обратната разписка с официалната справка от ОД МВР, приложена по делото, за съда не остава съмнение, че датата на получаване на електронния фиш е 23.05.2019 г.

В същото време видно от отбелязването върху печата с входящ номер на жалбата, същата е входирана в Районния съд на 08.07.2019 г., същата е и датата, която поставена на жалбата преди подписа на жалбоподателя. От същата дата 08.07.2019 г. е и договора за правна помощ и защита с адв. П.. Съпоставено с датата на връчване на електронния фиш, а именно 23.05.2019 г., датата на подаване на жалбата показва, че същата се явява просрочена.

Само за пълнота на изложението следва да се посочи, че дори и да се приеме, че датата на връчване не е 23.05.2019г., а по-благоприятен за жалбоподателя вариант-23.06.2019г. то с оглед датата на подаване на жалбата-8.7.2019г, то същата отново би се явила просрочена.

ПО изложените съображения  производството се явява не допустимо, а делото следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА като просрочена жалба срещу електронен фиш Серия К № 2262354.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 4390/2019 г., по описа на ПРС – I  н.с.

Определението подлежи на обжалване и протест 7-дневен срок от днес пред Административен съд – гр. Пловдив.

          

Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 15:11 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала.

С. Д.