АНД 4334/2019 - Решение - 18-09-2019

Решение по Наказателно дело 4334/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1685                                18.09.2019 г.                             Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  VІІ наказателен състав

На осемнадесети септември                          две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

Секретар: Милена Георгиева

Прокурор: Васил Янев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АН дело 4334  по описа 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ПРИЗНАВА обвиняемия М.Я.С. - роден на ***г***,***, ***, български гражданин, без образование, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2019г. в с.Главатар, обл.Пловдив, на ул.‘‘1-ва‘‘ срещу № 40, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление №18-0329-000653/от 29.06.2018г., издадено от Началник група към РУ гр.Раковски при ОДМВР – Пловдив, упълномощен със заповед № 8121з – 515/от 14.05.2018г. на МВР, връчено му лично на 12.10.2018г. и влязло в сила на 23.10.2018г. е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка ‘‘Рено‘‘, модел ‘‘Меган Сценик‘‘, с рег. № ****, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78А ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА  в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

          

          

  РАЙОНЕН СЪДИЯ:     

 

Вярно с оригинала!

МГ