АНД 4327/2019 - Мотиви - 17-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 4327/2019г.

М О Т И В И

 

към Решение по АНД № 4327/2018 г. по описа на Пловдивски районен съд – VІІІ н.с.

 

         Производство по реда на чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство.

Внесена е за разглеждане преписка, касаеща Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство с писмо рег. рег. 432000-11217/16.07.2019 Г.
- ПЪРВО РУ на МВР при ОД МВР Пловдив, извършено от И.Б.Г., ЕГН: **********.

Нарушителят И.Б.Г., се явява лично в съдебно заседание. Признава вината си и съжалява за поведението си. Моли  съда за налагане на наказание глоба.

Съдът, след като прецени приложените по преписката доказателства, намира и приема за установено следното:

Нарушителят И.Б.Г.  ** г., ***, български гражданин, женен, реабилитиран, ЕГН: **********.

На 15.07.2019 г. около 8,45 часа в гр. Пловдив на ул. „***“ срещу номер ** нарушителят Г. бил във видимо нетрезво състояние. Тъй като продавачът в магазина на посочения номер му бил отказал да му продаде алкохол, Г. се снабдил с патронче концентрат и седнал при други свои познати пред магазина. Тъй като градуса на компанията се завишил и същата станала шумна то продавачът от магазина се обадил на телефон 112, при което от Първо РУ е бил изпратен полицейски автопатрул № *** в състав полицаите А. и К. При пристигането си на място последните двама приканили Г. да приближи до патрулната кола като му разяснили, че ще му бъде съставен АУАН за това, че употребява алкохол на обществено място, при което Г. внезапно станал агресивен направил опит да ритне с крак някои от полицейските служители, а и започнал да ги обижда с нецензурни думи, а именно: „****!“ Нарушителят бил задържан като му били поставени белезници и съответно отведен в сградата на Първо РУ на МВР Пловдив, където той продължил да се държи непочтително и да обижда полицейските служител, което от своя страна предизвикало силно възмущение у тях. Свидетел на поведението на Г. в двора на полицейското управление станал и лицето П. Т. М. от с. П. обл. П. След това на Г. била извършена проба с техническо средство за наличие на алкохол в издишания от него въздух, като апарата отчел 2,82 промила.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от приложените по преписката доказателства, а именно: от обясненията на нарушителя и от писмените обяснения на свидетелите, които се подкрепят и от изразеното от нарушителя признание за стореното от него, както и съжаление за служилото се.

При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът прие, че с действията си нарушителят И.Б.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на  нарушението по чл. 1, ал. 2, вр. ал. 1 от УБДХ, за това, че на 15.07.2019г. около 21,00часа в гр. Пловдив на ул. „****” срещу номер ** е извършил непристойна проява изразяваща се в оскърбително отношение към полицейски служители, а именно отправяне на обиди и закани – „***!“, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

От субективна страна нарушението е извършено от дееца при наличието на пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на стореното от него, предвиждал е общественоопасните последици от поведението си и е целял тяхното настъпване.

За постигане на целите на личната и генерална превенции, и най-вече за поправянето и превъзпитаването на нарушителя Съдът намира, че на същия следва да бъде наложено на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ по-лекото от двете алтернативно предвидени наказания, а именно – ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева. Този вид и размер на наказанието, Съдът намира, че в най-висока степен ще постигне целите, както на генералната така и на специалната превенции. При определяне размера на глобата, Съдът счита, че предвид пълните и чистосърдечни самопризнания на нарушителя, изказаното съжаление от него за случилото се, най-справедливо би било да му бъде определен такъв един размер на глобата.

Причини за извършване на нарушението – незачитане на порядките в обществото и слаби волеви задръжки.

Предвид горното, Съдът се произнесе с решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                            /п/

Вярно с оригинала!

ВК