АНД 4324/2019 - Решение - 16-07-2019

Решение по Наказателно дело 4324/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 1330                             16.07.2019 г.                   гр. ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      VІІІ  наказателен състав

На шестнадесети юли                          две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

Секретар Ваня Койчева

след като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

АНД № 4324 по описа за 2019 година

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на нарушителя П.М.П.  ** г., ***, български гражданин, разведен, неосъждан, ЕГН: ********** на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ, административно наказание ГЛОБА в размер на 300 лева /триста лева/ за това, че на 16.07.2019г. около 02,00часа в гр. Пловдив на ул. „******” до *** е извършил непристойна проява изразяваща се в оскърбително отношение към полицейски служители, а именно отправяне на обиди и закани – „****“, „***“, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

 

РЕШЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване в 24-часов срок от днес пред Пловдивски окръжен съд

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                            /п/

Вярно с оригинала!

ВК