АНД 4306/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Наказателно дело 4306/2019г.

                   Р Е Ш Е Н И Е

 

N 1322                  15.07.2019   година         град ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              ХVІІІ наказателен състав

На петнадесети юли                       две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                    

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова  

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД 4306 по описа на 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА на нарушителя П.Й.С. – роден на ***г. в гр. ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, неосъждан /реабилитиран/, със средно образование, безработен, ЕГН: ********** административно наказание - ГЛОБА в размер на 300,00 /триста/ лева за извършено на 14.07.2019г. в гр. Пловдив дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ, изразяващо се в оскърбително отношение и държане към органите на реда на публично място, с което са нарушени обществения ред и спокойствие. 

 

Решението подлежи на обжалване в 24- часов срок от постановяването му пред Пловдивски окръжен съд.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ