АНД 4277/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Наказателно дело 4277/2019г.

                            Р Е Ш Е Н И Е

 

N  1315                                              12.07. 2019г.                 град ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ХХІ наказателен състав

На дванадесети юли                           две хиляди и деветнадесета  година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                       

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 4277  по описа на 2019  година

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА на основание чл.1 ал.1 т. 2 от УБДХ на нарушителя Х.Н.Е. – роден на ***г. в гр. Пловдив, живущ ***,  б. , български гражданин, средно образование, неженен, работещ,  с ЕГН: **********, неосъждан административно наказание ГЛОБА в размер на 200 (двеста) лева за това, че на 12.07.2019г. около 01,20 часа, в гр. Пловдив, по ул.“Македония“ е извършил непристойна проява изразена в оскърбително отношение и държане към органите на властта – показвал ** ** на АП № *** и АП № *** на Първо РУ при ОД на МВР гр. Пловдив, в състав ** Я.В.Г. , Р.  Н. С.  , Д.А.А., Р.С.М. и в употреба на неприлични изрази: „Какви сте вие бе **, вместо да правите пари, се занимавате с нас! Искате ли да ви изстинат местата, сега ще се обадя на вашият шеф, ** **!“,  с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради  своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 24- часов срок от постановяването му пред Пловдивски окръжен съд.

 

                                    

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!Й.Т.