АНД 4217/2019 - Решение - 29-07-2019

Решение по Наказателно дело 4217/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1432                                     29.07.2019 г.                        гр. ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                         ІХ нак. състав

На двадесет и девети юли        две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: НАДЕЖДА СЕМЕРДЖИЕВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 4217 по описа за 2019 година

 

                                               Р Е Ш И:

                           

ПРИЗНАВА ОБВ. Я.Н.Н. – роден на *** г. в гр. ***, живущ ***, ***, българско гражданство, неженен, средно образование, студент, работещ, освобождаван от наказателна отговорност, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 09.10.2018 г. в гр. Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – отправил обидни думи и псувни към полицейски служители на 05 РУ на ОДМВР – Пловдив – Н. Г. Х. и Г. П. П. – престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 325, ал. 1 от НК вр. чл. 78А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда) лева.

        

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС – Пловдив. 

 

                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.