АНД 4192/2019 - Решение - 09-07-2019

Решение по Наказателно дело 4192/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1298                                          09.07.2019 г.                    град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                      

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ІХ  наказателен състав

На девети юли                                  две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 4192 по описа за 2019 година

 

Р Е Ш И:

 

На основание чл. 1, ал. 1, т. 2 от УБДХ НАЛАГА на Х.Р.З. роден на *** г. в гр. С., живущ ***, ***, български гражданин, неженен, средно образование, не работи, неосъждан, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 250 (двеста и петдесет) лева за това, че на 08.07.2019 г. в гр. Пловдив е извършил непристойна проява на публично място, изразяваща се в това, че е отправил силни викове и неколкократно е хвърлял камъни по сградата на Община Пловдив, като е счупил едно от стъклата на прозорците на същата сграда, с което е нарушил обществения ред и спокойствието, но поради по-ниската степен на обществена опасност деянието не представлява престъпление по смисъла на чл. 325 от НК.

 

Решението подлежи на обжалване в 24-часов срок от постановяването му пред ОС – Пловдив.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.