АНД 4119/2019 - Мотиви - 29-08-2019

Мотиви по Наказателно дело 4119/2019г.

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 1435 от 30.07.2019 г. по АНД № 4119/2019 г. по описа на ПРС, НО, XI с.

 

Пловдивска районна прокуратура е внесла с мотивирано постановление предложение обвиняемият Л.Г.С. да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба по чл. 78а от НК за това, че на 25.04.2018 г. в гр. Пловдив, в района на кръстовището между бул. „Кукленско шосе“ и ул. „Скопие“ при управление на моторно превозно средство – лек автомобил марка „Шкода“, модел „Фабия“ с рег. № **** е нарушил правилата за движение на чл. 6, ал. 1 пр. последно, чл. 20, ал. 2, чл. 25, ал. 1, чл. 35, ал. 1 от ЗДвП и чл. 65, т. 1 и чл. 77, т. 1 от ППЗДвП и поради непредпазливост е причинил две средни телесни повреди на К.Р.П., изразяващи се в 1/ счупване на лъчева кост на дясната ръка в областта на гривената става, довело до трайно затрудняване движенията на горен десен крайник и 2/ счупване на основата на пета дланна кост на дясната ръка, довело до трайно затрудняване движението на горен десен крайник – престъпление по чл. 342, ал. 1, б. „б“ пр. 2-ро вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3-то от НК.

Производството пред първата инстанция е протекло по реда на диференцираната процедура по глава XXVIII НПК.

В хода на съдебните прения представителят на Пловдивска районна прокуратура поддържа повдигнатото обвинение и моли обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за инкриминираното деяние, като му се наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лв., като се определи наказание лишаване от правоуправление в минимален размер предвид упражняваната от обвиняемия работа.

Защитникът адв. В. пледира за установеност на фактическата обстановка, като обръща внимание, че справедливото наказание спрямо личността на дееца би било такова в минималните размери на чл. 78а от НК, а именно 1000 лв. Колкото до кумулативната възможност за налагане на наказание лишаване от право да управлява МПС, пледира за неупражняването на това правомощие от съда. Аргументира се с добрата личностна характеристика на обвиняемия, както и упражняваната от него професия, свързана с непрестанното управление на МПС.

Обвиняемият Л.С. поддържа казаното от адвоката си, признава вината си и в последната си дума изразява съжалението си и моли за най-ниско наказание по чл. 78а от НК и да не бъде лишаван от правоуправление заради работата си.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

От фактическа страна:

Обвиняемият Л.Г.С. е роден на *** ***, ***, б. г., с средно образование, работещ, женен, неосъждан, с ЕГН **********.

Обвиняемият С. бил правоспособен водач на моторни превозни средства /МПС/ категория В и М и притежавал СУМПС № 242220082.

На 25.04.2018 г. около 09:35 ч. в гр. Пловдив в светлата част на денонощието обвиняемият бил със служебния си автомобил „Шкода Фабия“ с ДК № ****. Движел се по западното пътно платно за движение на бул. „Кукленско шосе“ в  посока към кръстовището с ул. „Скопие“. Обвиняемият управлявал автомобила в средната от трите ленти на своето пътно платно, на която преди кръстовището имало хоризонтална пътна маркировка с изобразена „Стрелка за указание посоката на движение – М10“, указваща задължителната посока на движение на намиращите се върху тази пътна лента ППС през кръстовището, а именно задължително движение в посока „направо“. Времето бил ясно, сухо и тихо, с добра видимост със суха пътна настилка на пътното платно.

По същото време К.Р.П. управлявал велосипеда си по същото пътно платно за движение, но в крайна дясна лента в близост до десния бордюр. Дясната лента била предназначена за алтернативно движение по нея на преминаващите през посоченото кръстовище ППС. На пътната настилка имало отбелязана хоризонтална пътна маркировка „Стрелка за указание посоката на движение – М10“, указваща алтернативната възможност за преминаване през кръстовището на движещите се по нея ППС, а именно „движение направо или надясно“. Кръстовището се регулирало и от работеща светофарна уредба – светофари тип „трисекционни“.

Обвиняемият с неговия автомобил и велосипедистът П. спрели пред описаното кръстовище, тъй като и за двамата водачи светофарната уредба светела с червена забранителна светлина. П. възнамерявал да премине през кръстовището в посока направо без да променя лентата на движение. Същевременно обвиняемият С. се сетил, че трябва да завие надясно през кръстовището, за да включи в движението по ул. „Скопие“. Автомобилът му все още се намирал в средната лента в спряно положение преди светофарите. За двамата се включила зелена разрешителна светлина  на светофарната уредба и те потеглили – всеки в избраната от него посока на движение. Велосипедистът се придвижил направо и навлязъл в кръстовището без да се отклонява от посоката си на движение. С. пък предприел извършването на маневра „завой надясно“ през кръстовището, за да се включи за движение по ул. „Скопие“. Така обвиняемият с лекия му автомобил преминал пред П. и колелото му. Последният не успял да спре, в резултат на което последвал удар, който бил неизбежен за велосипедиста. Ударът настъпил в задната дясна част на л.а. „Шкода Фабия“ в зоната на задна броня и заден десен калник с предната част на велосипеда – предното колело. След удара П. паднал върху пътната настилка и ударил дясната си ръка. В близост до него паднал и велосипеда му като от велосипедния багажник върху пътната настилка се изсипала и пръст от превозвания от него растителен разсад. Обвиняемият преустановил веднага движението си и отишъл при П. . Помогнал му да се изправи. Велосипедистът обаче изпитвал силни болки в областта на дясната ръка. Тогава С. сигнализирал на тел. 112 за настъпилото ПТП и необходимостта от екип на СМП. На местопроизшествието пристигнали свидетелите К. Ц.  и А. К. – **** в с-р „Пътна полиция“ към ОД на МВР Пловдив и екип на ЦСМП. Участниците в инцидента били пробвани с техническо средство за установяване на наличие на алкохол в издишания въздух. Пробите се оказали отрицателни. П. бил откаран от екипа на бърза помощ в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД гр. Пловдив за оказване на спешна медицинска помощ и лечение. Бил извършен оглед на местопроизшествието и съставен фотоалбум.

По делото е назначено и изготвена съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 127/2018 г., която два заключение, че на К. П. е било причинено счупване на лъчевата кост на дясната ръка в областта на гривената става и счупване на основата на пета дланна кост на същата ръка. Описаните увреждания са в резултат на удар с или върху твърд тъп предмет и отговарят по време и начин да са причинени, както се съобщава от данните по досъдебното производство – при станало ПТП, с което са в пряка причинна връзка. Причинено е трайно затрудняване на движенията на горен десен крайник за около 2 месеца, т.е. средна телесна повреда по смисъла на чл. 129 от НК.

Изготвена е и съдебно автотехническа експертиза, която е дала заключение, че ударът е настъпил върху платното за движение на бул. „Кукленско шосе“ в конфликтна точка на първоначален контакт, която приблизително се намира по дължина на около 16,6-17 м южно от приетия ориентир и по широчина на около 0,5-1 м източно от приетия ориентир, в продължението на пътната лента на велосипедиста в кръстовището.

Двете ППС са потеглили от място, като лек автомобил „Шкода Фабия“ с рег. № ****, управляван от Л.С., е потеглил от средната пътна лента на западното платно за движение на бул. „Кукленско шосе“ с направление от север на юг, след което е навлязъл в кръстовището и е изпълнил маневра „завой надясно“ към ул. „Скопие“, а велосипедът, управляван от К. П. е потеглил от „стоп линията“ на западната пътна лента на западното платно за движение на същия булевард с направление от север на юг. Към момента на навлизане на автомобила в най-западната пътна лента на бул. „Кукленско шосе“ велосипедистът при отправен поглед напред е нямал техническа възможност визуално да възприеме автомобила. Ударът е настъпил в задната дясна част на л.а. „Шкода Фабия“ в зоната на задната броня и заден десен калник с предната част на велосипеда – предното колело. Автомобилът е потеглил от „Стоп линията“ на бул. „Кукленско шосе“ в гр. Пловдив, след което е достигнал скорост от 20 км/ч , като това е най-вероятната му скорост в момента на удара, след което автомобилът е спрял на място и в позиция, видни в албума към протокола за местопроизшествие. Велосипедистът е потеглил от „Стоп линия“ на бул. „Кукленско шосе“ в гр. Пловдив, след което е достигнал скорост от около 5,5 км/ч , като това е най-вероятната му скорост в момента на удара, след което велосипедът и велосипедистът са паднали на асфалтовата настилка надясно спрямо посоката им на движение.

От техническа гледна точка най-вероятен е следният механизъм на настъпилото ПТП: Л.Г.С. управлявал л.а. „Шкода Фабия“ с рег. № **** по платното за движение на бул. „Кукленско шосе“ в гр. Пловдив с посока от север на юг. След като достигнал кръстовището, образувано с ул. „Скопие“, л.а. „Шкода Фабия“ бил установен на място в средната пътна лента на западното платно за движение на булеварда. По същото време велосипедистът К.Р.П. се движил по най-северната пътна лента на същия булевард с посока от север на юг, като спрял на „Стоп линията“. При подаден разрешителен сигнал от светофарната уредба на кръстовището и за двете ППС-та водачът на л.а. „Шкода Фабия“ потеглил и след навлизане в кръстовището предприел маневра „Завой надясно“ към ул. „Скопие“. В този момент велосипедистът бил пред автомобила, движещ се с направление от запад на юг. В резултат на пресичане на траектории и скорости последвал удар, който бил неизбежен за велосипедиста. Ударът настъпил в задната дясна част па л.а. „Шкода Фабия“ в зоната на задна броня и заден десен калник с предната част на велосипеда - предното колело. След удара велосипедът и велосипедистът паднали надясно спрямо посоката им на движение с контакт в асфалтовата пътна настилка, а л.а. „Шкода Фабия“ е спрял на мястото и в положението, видни от фотоалбума на местопроизшествието.

Причина за настъпилото произшествие от техническа гледна точка е, че водачът на лек автомобил „Шкода Фабия“ - Л.Г.С., е преминал през кръстовището пред велосипедиста по начин, на място и в момент, когато това не е било безопасно. Той е имал техническа възможност да възприеме велосипедиста и да го пропусне, както и да премине през кръстовището по начин, който е бил безопасен, като по този начин предотврати настъпване на ПТП. Велосипедистът К.Р.П. е нямал техническа възможност да предотврати произшествието.

 

По доказателствата:

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от обясненията на обвиняемия Л.С. дадени пред орган на досъдебното производство (л. 20), показанията дадени на досъдебното производство от свидетелите К. П. (л. 30) и К. Ц.  (л. 34), писмените доказателства протокол за оглед на местопроизшествие ведно с фотоалбум към него (л. 8 и сл.), копие на свидетелство за управление, контролен талон, удостоверение за техническа изправност, контролен талон за ЗГО, свидетелство за регистрация част II, застрахователна полица и добавък към нея, констативен протокол за ПТП с пострадали лица, епикриза  - КОТ за ИЗ № 26627/2018 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД П-в, циклограма и схема на разположение на светофарна уредба, схема на кръстовище, назначените по ДП съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 127/18, съдебно автотехническа експертиза, справка за съдимост, характеристична справка, справка за нарушител/водач, компактдиск от Дирекция „Национална система 112“ и писмо към него и останалите доказателства събрани по досъдебното производство и прочетените от съда.

В посочените доказателствени материали не се съдържат противоречия. Същите еднопосочно и непротиворечиво установяват фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на мотивираното постановление.

Показанията на всички свидетели са достатъчно подробни, логични и последователни, като всеки един от тях допринася за изясняване на фактическата обстановка и подкрепя показанията на другите, което потвърждава тяхната достоверност и съответстват на обясненията на обвиняемия, които макар и с двойствена природа като защитно средство, допринасят за изясняване на обстоятелствата по делото. Всички те отговарят на събраните писмени доказателства /протокол за оглед на местопроизшествие/ и извършените експертизи, установяващи механизма на настъпване на ПТП и характера на причинените телесни повреди. Поради тези съображения съдът изцяло възприе и предложения в автотехническата експертиза механизъм на настъпилото ПТП, който в най-пълна степен кореспондира и с посочения такъв от свидетелите и обвиняемия, както и посоченото в съдебномедицинската експертиза относно характера на телесната повреда. Доказателствата си кореспондират и относно последващите действия на обвиняемия след настъпването на ПТП.

 

От правна страна:

С оглед гореизложената фактическа обстановка се установява, че по отношение на обвиняемия са налице всички елементи от обективна и субективна страна на престъпния състав по чл. 342, ал. 1, б. „б“ пр. 2-ро вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3-то от НК. Бланкетният му характер препраща към правилата за движение, регулирани в ЗДвП и ППЗДвП, а именно чл. 6, т. 1, пр. последно от Закон за движение по пътищата: „Участниците в движението съобразяват своето поведение е пътната маркировка.“; чл. 20, ал. 2, изречение 2-ро от Закон за движение по пътищата: „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.“; чл. 25 ,ал. 1 от Закон за движение по пътищата: „Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да заобиколи пътно превозно средство, да излезе от реда на паркираните превозни средства или да навлезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.“; чл. 35, ал. 1 от Закон за движение по пътищата: „Завиването надясно се извършва от най-дясната пътна лента по посока па движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответната посока - от лента, предназначена за завиване на дясно.“; чл. 65, т. 1 от Правилника за прилагане на ЗДвП: „Стрелка /стрелки/ за указване посоката на движение – М10. Указва задължителна посока /посоки/ на движение от съответната пътна лента.“; чл. 77, т.1 от ППЗДвП: „Водач, който има намерение да извърши маневра, е длъжен да се убеди, че няма забрана за маневрата, че няма да застраши останалите участници в движението и преди да започне маневрата – да подаде своевременно – ясен и достатъчен за възприемане сигнал.“

От обективна страна извършените от дееца действия установяват по несъмнен начин факта на извършените нарушения. Обвиняемият  като участник в движението не се е съобразил със хоризонталната маркировка тип стрелка, указваща посоката на движението и от средна лента на движение е предприел маневра завой надясно, с което е нарушил нормата на чл. 6, т. 1 от ЗДвП. Не е намалил скоростта си и не спрял, въпреки че намиращият се в дясно от него велосипедист е продължил движението си напред, с което не е спазил чл. 20, ал. 2, изр. 2 от ЗДвП. Като е предприел маневра завой надясно, не се е уверил и убедил, че няма да създаде опасност за другите участници в движението, вкл. и движещия се покрай него велосипедист, и не се е съобразил с неговото движение, посока и скорост, така че да не настъпи произшествие – чл. 25, ал. 1 от ЗДвП и чл. 77, т. 1 от ППЗДвП. Именно вследствие на неспазване на правилото е настъпило ПТП и телесните повреди на пострадалия. Предприемайки маневрата от средната пътна лента, върху която успоредната пътна маркировка е указвала задължително движение напред, не е изпълнил правилото за поведение на чл. 35, ал. 1 от ЗДвП, че завиването надясно се извършва от най-дясната пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответната посока – от лентата, предназначена за завиване на дясно, както и не се е съобразил със стелката за указване на посоката, като е нарушил чл. 65, т. 1 от ППЗДвП.

Фактът на причинените телесни повреди и причинно-следствената им връзка с процесното ПТП се установява най-вече от показанията на пострадалия – свидетеля К. П. , а също така и от показанията на другия свидетел и обясненията на обвиняемия, които кореспондират с фактическите констатации и заключението на експертите, изготвили назначените по делото съдебномедицинска и съдебно-автотехническа експертизи, които съдът кредитира като обосновани, ясни и даващи отговор на поставените въпроси. Последната впрочем е изключително подробна и ясна и в детайли разкрива механизма на произшествието, причинно-следствената връзка, възможността на водача да възприеме колоездача, скоростта им на движение, контактната точка.

Характерът на причинената телесна повреда се установява от кредитираното от настоящия съдебен състав като компетентно и неоспорено от страните заключение на изготвената по делото съдебномедицинска експертиза, според която на пострадалия са били причинени счупване на лъчева кост на дясната ръка в областта на гривената става, довело до трайно затрудняване движенията на горен десен крайник и счупване на основата на пета дланна кост на дясната ръка, довело до трайно затрудняване движението на горен десен крайник.

От субективна страна деянието е извършено непредпазливо, тъй като обвиняемият С. не е целял и не е предвиждал общественоопасните последици на причиненото от неговото поведение деяние, но в конкретната ситуация е бил длъжен да ги предвиди и е могъл да стори това. Индиция в това отношение е заключението на изготвената по делото автотехническа експертиза, според което основна причина за настъпилото произшествие от техническа гледна точка е именно поведението на водачът на лекия автомобил „Шкода Фабия“, който е имал техническа възможност да възприеме велосипедиста, да го пропусне, както и да мине през кръстовището по начин, който е безопасен, което не е сторил, а преминал по начин, на място и в момент, когато това не е безопасно, тъй като не е изпълнил задължението си да с увери, че предприетата маневра е безопасна. Всичко това обосновава и извода, че в конкретния случай е налице виновно, непредпазливо поведение от страна на обвиняемия.

Предвижданото от закона наказание за престъпление по чл. 342, ал. 1, б. „б“ пр. 2-ро вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3-то от НК е лишаване от свобода до три години или пробация. Деецът не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност, с деянието не са причинени имуществени вреди. Следователно са налице условията за освобождаването на обвиняемия от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и налагането му на административно наказание глоба.

                                                                                                          

По размера на административното наказание:

Разпоредбата на чл. 78а, ал. 1 от НК предвижда административно наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лева. При индивидуализирането на административното наказание „глоба“ съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства за обвиняемия ниската степен на обществена опасност на личността му предвид чистото съдебно минало, липсата на криминална регистрация и обстоятелството, че е съдействал за разкриване на обективната истина и е изразил е съжаление за стореното, съдействал е и на пострадалия. От друга страна съдът не отчете наличието на отегчаващи отговорността обстоятелства, поради което наказанието бе определено при абсолютен превес на смекчаващи отговорността обстоятелства в предвидения в закона минимален размер. Предвид горното съдът наложи на обвиняемия административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева, като счете, че именно така определеният размер, се явява справедлив, съответен на имотното състояние на обвиняемия и в най-голяма степен ще допринесе за постигане целите на наказанието по чл. 36 от НК, ще му въздейства по оптимален начин предвид преимуществото на индивидуалната превенция.

На основание чл. 343г вр. чл.  343, ал. 1, б. „б“ вр. чл. 342, ал. 1 вр. чл. 78а, ал. 4 от НК съдът не наложи на обвиняемия С. и наказание „лишаване от право да управлява МПС“. В тази връзка съдът споделя наведените доводи от защитника за неналагане на това наказание, като отчете добрата личностна характеристика на обвиняемия, последващото му законосъобразно, морално и етично поведение и обстоятелството, че за поправянето му е необходимо и достатъчно налагането само на глоба. Същевременно допълнителното наказание от лишаване от право да управлява МПС би надхвърлило пределите на целите на наказанието и несправедливо би ограничило правото на труд на обвиняемия. Последното е изключително важно за поправянето му, като именно като го упражнява, съдът счита, че ще има възможност за осъзнаване на последиците на стореното. Отчете се и фактът, че работата на обвиняемия изисква управление на МПС, че той не е личност, която проявява трайно незачитане на правилата за движение, предвид приложената справка за нарушител/водач. В този смисъл съдът прие, че инкриминираното му поведение е инцидентно и не би настъпило в бъдеще. Работата му е и от значение за грижата за семейството. По тези аргументи не се наложи допълнителното наказание лишаване от правоуправление на МПС.

 

По разноските:

Използването на експертна помощ и действителното извършване и приемане на съдебномедицинска и автотехническа експертизи обосновават ангажиране и на отговорността на обвиняемия за заплащане на сторените на досъдебното производство разноски. Затова на основание чл. 189, ал. 3 от НПК същият следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОД на МВР Пловдив сумата от 434 лв. за разноски по делото.

 

Така мотивиран, съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.