АНД 4077/2019 - Решение - 03-07-2019

Решение по Наказателно дело 4077/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 1263                                    03.07.2019 г.                          гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О    Н  А    Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              ІV  наказателен състав

На трети юли,                                                                                2019 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ГОЛЧЕВ

 

Секретар ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

след като разгледа докладвано от съдията АНД № 4077 по описа за 2019 г.

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

НАЛАГА на С.И.С. - роден на *** ***, *****, български гражданин, женен, със средно образование, неработещ, неосъждан,  ЕГН  **********, на основание чл. 1, ал. 1, т.2 от УБДХ, административно наказание ГЛОБА в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за това, че на 03.07.2019 г. около 00,30 часа в гр. Пловдив, на ул. „Огнево“ №2 на обществено място – улица е извършил непристойна проява, нарушаваща обществения ред и спокойствието на гражданите, изразяваща се в отправяне на нецензурни думи и обиди към полицейските служители на ПЪРВО РУ при ОД на МВР – Пловдив – Я. В.Г.и Д. Р. С., като по техен адрес, докато е уринирал на публично място, е отправял изразите: „Комплексари, нещастници, малоумници, искате ли да ми изтръскате ****.“, което поведение представлява проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 УБДХ.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 24-часов срок от днес пред ОС - Пловдив на основанията предвидени в НПК за касационното обжалване.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

Вярно с оригинала.

С. Д.