АНД 4004/2019 - Решение - 30-06-2019

Решение по Наказателно дело 4004/2019г.

РЕШЕНИЕ

№ 1245

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          ХІV наказателен състав

тридесети юни                                              две хиляди и деветдесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

 

Секретар: Мария Колева

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 4004 по описа за 2019 г.

 

 

РЕШИ:

 

НАЛАГА на основание чл. 1, ал. 1, т. 2 от Указа за борба с дребното хулиганство на нарушителя И.Г.К., роден на ***г***, ..., български гражданин, живущ ***, неосъждан, женен, с основно образование, работещ като бояджия, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева, за извършен на 30.06.2019 г. в с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, акт на дребно хулиганство, изразяващ се в отправяне на обидни реплики  и закани по отношение на полицейски служители, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

 

         Решението подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред Окръжен съд гр. Пловдив.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК