АНД 3984/2019 - Решение - 28-06-2019

Решение по Наказателно дело 3984/2019г.

                                                          Р Е Ш Е Н И Е

 

N 1237                                              28.06.2019 година                     град ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           ХХІ наказателен състав

На двадесет и осми юни                     две хиляди и деветнадесета  година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                       

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 3984  по описа на 2019  година

 

Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА на основание чл.1 ал.1 т. 2 от УБДХ на нарушителя С.В.А.  - роден на ***г***, б., български гражданин, живущ ***, без образование, неженен, безработен, ЕГН: **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 100 (сто) лева за това, че на 27.06.2019г. около 18,30 часа в двора на РУ Стамболийски при ОД на МВР – Пловдив е извършил непристойна проява изразена в употреба на ругатни, псувни и други неприлични изрази на публично място, пред повече хора: „**, ще ви уволня, какви сте вие, ще ви ** ** , б.“ към п. с. А.Й.Д.и Г.С.К., с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради  своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 24- часов срок от постановяването му пред Пловдивски окръжен съд.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!Й.Т.