АНД 3979/2019 - Решение - 11-07-2019

Решение по Наказателно дело 3979/2019г.

                     Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1305                       11.07.2019 г.                 Град ПЛОВДИВ

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                   ХVІ наказателен състав

На единадесети  юли                                               Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Цонка Кичева

 

     като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

     наказателно АН дело номер № 3979 по описа за  2019 година

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия  Д.Г.Р. - роден на ***г***, живущ ***, **, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работещ, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.02.2019г. в гр. Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество - бяло вещество под формата на кристали с общо нето тегло от 0.781 грама, съдържащо 32.2 тегловни % метамфетамин на стойност 19.52 лева, съгласно Приложение № 2 на Постановление № 23/29.01.1998г. на МС за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 НК, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. с чл. 78А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

         На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Д.Г.Р. да заплати по сметка на ОДМВР - Пловдив, сумата от 187,30 лева, направени в хода на досъдебното производство разноски по делото.

 

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.