АНД 3893/2019 - Мотиви - 26-08-2019

Мотиви по Наказателно дело 3893/2019г.

 

 

 

 

МОТИВИ към Решение №1403 от 24.07.2019 г. по а.н.д.№ 3893 по описа на РС-Пловдив за 2019 г., ХХ н.с.

 

РП-Пловдив е внесла Постановление  с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК спрямо А.Н.С. *** . С внесеното постановление А.Н.С. е предаден на съд за това че : на  13.05.2017 г. в землището на с. Маноле, обл.Пловдив, е упражнявал професия „самолетен пилот“ - №3153 съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, като управлявал свръхлеко въздухоплавателно средство клас „А“ - STORCH HS /ЩОРХ ХС/, с регистрационни знаци ****, без да има съответната правоспособност - изискваща се съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Наредба № Н-1 от 09.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях - престъпление по чл.324, ал.1, пр.1 от НК

В съдебно заседание представителят на РП-Пловдив поддържа внесеното обвинение, като счита, че са налице всички предвидени в разпоредбата на чл.78а от НК предпоставки за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност.

Упълномощеният защитник на обвиняемия адв. З.Г. *** се присъединява към становището на представителя на РП-Пловдив, като моли съда при определяне на наказанието на подзащитния й да бъде определено такова в минимален размер.

Пред съда обвиняемият се признава за виновен и се присъединява към становището на своя адвокат, моли за минимално по размер наказание предвид затрудненото му финансово положение.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното :

 Обвиняемият А.Н.С. е роден на *** ***,   б., б.г., с *** образование, разведен, работещ ***, неосъждан, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ЕГН: **********.

Към пролетта на 2017 г. обвиняемият притежавал национално свидетелство за правоспособност за свръхлеки въздухоплавателни средства с № BGR. NPPL (М) - 00007 - 11792, с дата на издаване - 30.03.2017 г. и вписани в него квалификационни класове за MHG - Моторни делтапланери, MHG FIE (М) - полетен проверяващ за инструктори за съответния клас, MHG FE (М) - полетен проверяващ за съответния клас и MHG FI (М) - полетен инструктор за съответния клас. Съобразно придобитата от обвиняемия правоспособност , същият имал право да извършва полети само на MHG - Моторни делтапланери, като също така да обучава и да извършва летателни проверки на MHG - Моторни делтапланери.

 Обв. С. притежавал  самолет STORCF1 HS /ЩОРХ ХС/, сериен № ****, регистрационни знаци ****, който самолет бил регистриран на територията на Република Италия от „Аеро Клуб на Италия“, но не бил вписан в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България.

Въздухоплавателното средство - самолет STORCH HS попадало в клас „А” - самолет, управляем по трите оси, което е различно от клас MHG - Моторни делтапланери, управляеми чрез изместване на центъра на тежестта, съгласно действащото национално законодателство - Наредба № Н-1 от 09.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях, издадена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн. ДВ бр. 7/24.01.2014 г.

Към инкриминираната по делото дата - 13.05.2017 г. обв. С. нямал придобита правоспособност - пилот на самолет - клас А СлВС, респ. нямал издадено свидетелство (удостоверение) и нямал право да извършва полети на самолет. Същият имал изпълнена в пълен обем летателна подготовка за любител - пилот на СвЛС (свръхлеко въздухоплавателно средство), клас „А”. Подготовката му била извършена за времето от 12.04.2017 г. до 03.05.2017 г., въз основа на което същият бил подал заявление за издаване на съответното свидетелство за правоспособност, но до 13.05.2017 г. такова свидетелство не му е било издавано от ГД „ГВА”.

Въпреки че не притежавал необходимата правоспособност за изпълнение на полети със самолета си, обв. С. през м. март 2017 г., публикувал чрез фирма „Пловдивеър Ул“ ЕООД, на която бил ****, на информационната платформа „Grabo.bg“ обява за опитен урок по летене с инструктор и възможност за управление на мотоделтапланер и самолет. Виждайки обявата, св. Н.В. от гр. Пловдив закупила ваучер за такъв урок, който подарила на съпруга си - св. А.В., по повод рождения му ден. След предварителна уговорка с обв. С., на 13.05.2017 г. св. В. отишъл на летището в с. Маноле, обл. Пловдив. Там се запознал с обвиняемия. Последният го качил в притежавания от него самолет STORCH HS /ЩОРХ ХС/, сериен № ****, регистрационни знаци ****, и въпреки, че не бил правоспособен пилот на самолет - клас А (СлВС), обвиняемият пилотирал самолета, а св. В. се возил.

След полет, продължил около 30 минути по маршрут от с. Маноле до гр. Раковски - с. Белозем и обратно, обвиняемият направил заход за кацане. При първия заход преценил, че нямало да може да се приземи, набрал височина и направил втори заход. В този момент двигателят на самолета изгаснал. Въпреки това, обв. С. успял да приземи самолета в нива в землището на с. Маноле, който, поради неравния терен, се преобърнал. Вследствие на настъпилото ПТП с управляваното от обвиняемия въздухоплаветелно средство, св. В. получил наранявания в областта на главата и дясната подбедрица, за което посетил болнично заведение, където след извършените му прегледи не били констатирани травматични увреждания по смисъла на чл. 129 от НК.

За настъпилото ПТП били уведомени полицейските органи при РУ- Труд към ОД на МВР- Пловдив. Обв. С. бил тестван от полицейските служители – свидетелите П. и О., за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510 ARBA 0079”, който отчел отрицателен резултат.

Бил извършен при условията на неотложност оглед на местопроизшествие.

От заключението на извършената в хода на разследването съдебно­медицинска експертиза се установило, че при настъпилото на 13.05.2017 г. ПТП с въздухоплавателно средство, собственост на обв. С., на пострадалия А.В. са били причинени разкъсно-контузни рани на главата и на дясната подбедрица. Според експертизата причинените наранявания били причинили на пострадалия В.  разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, т.е. лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК.е неосъждан.

Така описаната във внесеното постановление и възприета от съда фактическа обстановка се установява въз основа на събраните в хода на съдебното следствие и пред съда устни и писмени доказателства -  показания на св. А.А.В., Н.А.В., Й.П.П. – *** в РУ Труд, В.П.О. – *** в РУ Труд; обяснения на обвиняемия, дадени в хода на досъдебното производство и пред съда; протокол за оглед на местопроизшествие от 13.05.2017 г., ведно с фотоалбум, разпечатка от страницата на Агенция по вписвания, Търговски регистър за актуално състояние на „Пловдивеър Ул“ ЕООД; разпечатка от страницата на „Grabo.bg“; удостоверение за идентификация на уред за развлекателно или спортно летене с превод от италиански на български език; копие на свидетелство за правоспособност за пилот на свръх-леки моторизирани въздухоплавателни средства с превод от румънски на български език, информация  по чл.471, ал.2 т.3 от НПК от компетентната служба в Италия във връзка с регистрацията на самолет STORCH HS /ЩОРХ ХС/, сериен № ****, регистрационни знаци ****; писмо рег.№ 10-02-10/18.10.2017 г. от Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация; справка за съдимост на обвиняемия.

Обвиняемият А.Н.С. е собственик на „Пловдивеър Ул“ЕООД, което обстоятелство се установява от приложената по досъдебното производство, разпечатка от страницата на Агенция по вписвания, Търговски регистър.

Установява се от приложената по досъдебното производство и приобщена по реда на чл.283 от НПК разпечатка от страницата на „Grabo.bg“ и отговор от Грабо Медия АД , че през месец март 2017 г. обвиняемият С. е публикувал две оферти на страницата на „Grabo.bg“, в които са били предлагани следните услуги : опитен урок по летене с инструктор и с възможност за управление на мотоделтапланер, опитен урок по летене с инструктор и възможност за управление на самолет и обучение за управление на мотоделтапланер от сертифициран пилот.

Установява се от показанията на св. А.А.В., Н.А.В., че по повод публикуваната обява бил закупен ваучер от страницата на „Grabo.bg“ от страна на св. В., като поводът за това бил рождения ден на св. В.. Според св. В. полетът бил на 13.05.2017 г. На посочената дата тя наблюдавала полета, приготвена да снима. Св.В. посочва, че самолетът кацнал аварийно извън пистата. Впоследствие според св. В. съпругът й бил докаран с автомобил и откаран в болницата. В същата насока са и показанията на св. В..

В съответствие с показанията на двамата свидетели са и показанията на полицейските служители от РУ Труд, присъствали на инцидента след получено съобщение за това, а именно  Й.П.П. и В.П.О.. Според разпитаните свидетели на 13.05.2017 г. били на работа за времето от 08.30 ч. до 20.30 ч. Към 11.54 ч. на същата дата се намирали на територията на гр.Съединение, където получили сигнал от ОДЧ при РУ-Труд, че в землището на с. Маноле, местността „Кайначетата“, 9-ти парцел е паднал самолет. На място на инцидента двамата свидетели заварили обвиняемият. Първоначално същият отговорил, че е пътувал сам, но впоследствие признал, че заедно с него е имало и пътник и че целта на полета била разходка.

В тази връзка е и съставеният протокол за оглед на местопроизшествие от 13.05.2017 г., ведно с фотоалбум.

За изясняване вида и характера на причинените травматични увреждания допринася изготвената по досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза, приобщена по реда на чл.282, ал.3 от НПК. Според резултатите от нея на пострадалия В. са причинени телесни увреждания, изразяващи се в разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК.

Видно от приложеното по досъдебното производство удостоверение № 77-004/2017 обвиняемият А.Н.С. е преминал успешно практическо обучение за придобиване и поддържане на квалификацията пилот на СлВС за клас А в периода 12.04.2017 г.- 01.05.2017 г.,

Видно от приложеното по досъдебното производство копие на заявление обвиняемият е подал заявление за издаване на съответното свидетелство за правоспособност за любител - пилот, но до 13.05.2017 г. такова свидетелство не му е било издавано от ГД „ГВА”.

От постъпилата от Асоциация на свръхлеката авиация в България информация се установява, че обвиняемият А.С. притежава свидетелство за пилот на мотоделтапланер № 0607, съгласно P.V= 1563/08.10.2013, валиден до 23.09.2015 г.

От постъпилата информация от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ се установява, че управлявания на процесната дата самолет STORCH HS /ЩОРХ ХС/, сериен № ****, регистрационни знаци ****, писмо рег.№ 10-02-10/18.10.2017 г. попада в буква „д“ от приложение II към Регламент /ЕО/216/2008 и се определя като свръхлеко въздухоплавателно средство.

От постъпилата информация от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ се установява, че обвиняемият А.С. притежава свидетелство за правоспособност за свръхлеки въздухоплавателни средства с № BGR NNPL/M/00007, издаден на 30.03.2017 г., с което свидетелство обвиняемият има право да извършва полети само на МНG – Моторни делтапланери, да обучава и да извършва летателни проверки на МНG – Моторни делтапланери и няма право да извършва полети на самолет.

Съдът дава вяра на показанията, дадени от всички разпитани в хода на досъдебното производство свидетели, като оценя същите като последователни, логични и непротиворечиви, кореспондиращи с останалите писмени доказателства по делото.

Съдът дава вяра и на обясненията на обвиняемия, дадени пред разследващите органи и пред съда, тъй като същите са в съответствие с всички  събрани  доказателства.

Изготвената по досъдебното производство съдебно-медицинска експертиза съдът кредитира изцяло, като намира, че същата е обективна, всестранна и пълна.

С оглед събраните по делото доказателства съдът направи следните правни изводи :

Обвиняемият А.Н.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на  престъпление по чл.324, ал.1, пр.1 от НК, а именно : на  13.05.2017 г. в землището на с. Маноле, обл.Пловдив, е упражнявал професия „самолетен пилот“ - №3153 съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, като управлявал свръхлеко въздухоплавателно средство клас „А“ - STORCH HS /ЩОРХ ХС/, с регистрационни знаци ****, без да има съответната правоспособност - изискваща се съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Наредба № Н-1 от 09.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях - на  13.05.2017 г. в землището на с. Маноле, обл.Пловдив, е упражнявал професия „самолетен пилот“ - №3153 съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, като управлявал свръхлеко въздухоплавателно средство клас „А“ - STORCH HS /ЩОРХ ХС/, с регистрационни знаци ****, без да има съответната правоспособност - изискваща се съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Наредба № Н-1 от 09.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях.

Субект на престъплението е пълнолетно лице, без необходимата квалификация.

В чл.324, ал.1 НК законодателят е предвидил изискването за притежаване на правоспособност за упражняване на определена дейност или професия. От систематичното тълкуване на всички хипотези на тази разпоредба се установява, че тази правоспособност е необходима, за да се гарантира способността на лицето да упражнява тази професия или занаят, предвид обстоятелството, че при нейното неправилно упражняване е възможно да бъдат засегнати съществено правата и интересите на гражданите.

Обвиняемият е нямал право да управлява самолет, какъвто е представлявал въздухоплавателно средство клас „А“ - STORCH HS /ЩОРХ ХС/, с регистрационни знаци ****.

Професията самолетен пилот е включена в Националната класификация на професиите и длъжностите под № 3153.

Редът за придобиване на правоспособност самолетен пилот е уреден в чл.5, ал.1, т.1 от Наредба № Н-1 от 09.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свърхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях.

От субективна страна деянието е извършено умишлено, деецът е знаел , че не притежава необходимата правоспособност, предвиждал  е настъпването на общественоопасните последици вследствие на управление на въздухоплавателното средство без нужната правоспособност и въпреки това пряко ги е целял, обявявайки това публично в интернет, пред множество хора.

Съдът счита, че са налице в  чл.78а от НК предпоставки за освобождаване на обвиняемия С. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, а именно: за извършеното престъпление по чл.324, ал.1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до една година или глоба от сто до триста лева, което първото предвидено в нормата на чл.78а, ал.1 от НК условие. Обвиняемият С. е пълнолетно лице, неосъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред, като от престъплението не са настъпили имуществени вреди, които са другите, предвидени в нормата на чл.78а от НК изисквания, за да бъде приложена.

При определяне и индивидуализация на наказанието, което следва да се наложи на обвиняемия, съдът съобрази степента на обществена опасност на деянието - типична за този вид престъпления и обществената опасност на обвиняемия - ниска, предвид чистото съдебно минало, изразеното съжаление към стореното и добрите характеристични данни, които съдът отчита като смекчаващи отговорността обстоятелства.

Отегчаващи отговорността обстоятелства не се установиха.

Предвид изложеното и на осн. чл.78а, ал.1 НК съдът прие, че на обвиняемия следва да бъде наложено административно наказание „глоба“, чийто размер да бъде определен при изключителен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, в установения в закона минимален размер, а именно 1000 /хиляда/ лева. При определяне размера на наложената глоба съдът съобрази и имущественото състояние на обвиняемия, който предвид представената от него декларация реализира доход към средния установен размер за страната.

В случая не може да бъде приложена разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК, предвиждаща когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание да не надвишава размера на тази глоба. За престъплението по чл.324 ,ал.1 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода или глоба. Предвиденото за престъплението наказание глоба не е самостоятелно, а алтернативно, поради което и предвиденото в чл.78а, ал.5 от НК ограничение не намира приложение в конкретния случай.

Съдът намира, че така наложеното на обв. С. административно наказание по вид и размер напълно отговаря на извършеното от него и ще осъществи целите на личната и генерална превенция на закона.

С оглед изхода на делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК съдът възложи в тежест на обвиняемия сторените по досъдебното производство разноски в размер на 84 лв. за изготвена съдебно-медицинска експертиза.

На основание чл.189, ал.3 от НПК съдът постанови сторените по досъдебното производство разноски за преводач да останат за сметка на органа, който ги е сторил.

По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

                               Районен съдия : ………/п/………………

Вярно с оригинала.

А. Д.