АНД 3696/2019 - Решение - 17-07-2019

Решение по Наказателно дело 3696/2019г.

 Р Е Ш Е Н И Е

1350                                   17.07.2019 г.                           гр. Пловдив,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 XXVI наказателен състав

На седемнадесети юли                две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

 

Секретар ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

Прокурор  МАРИНА ИЛИЕВА

като разгледа докладваното от съдията Велчев АНД № 3696 по описа на ПРС за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

  Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обв. С.И.В. – роден на *** ***, б., български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 05.07.2018 г. в гр.Пловдив на кръстовището на ул.“Свобода“ и ул.“Владивосток“, при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил “Форд Фокус“ с рег.№*** е нарушил правилата за движение по пътищата:

  чл.20 ал.2 от ЗДвП Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия,с релефа на местността,със състоянието на пътя и на превозното средство,с превозвания товар, с характера и интензивността на движението , с конкретните  условя на видимост за да бъдат  в състояние да спрат  пред всяко  предвидимо препятствие .Водачите са длъжни да намалят скоростта  и в случай на необходимост да спрат, когато  възникне опасност за движението.“

 чл.47 от ЗДвП: ”Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство.” 

чл.50 ал.1 от ЗДвП: „На кръстовище, на което един от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство.”

и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на Д.Г.У., ЕГН:**********, а именно:

-                     средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на дясната бедрена кост в горната част, довело до трайно затрудняване движенията на долен десен крайник,

-                     средна телесна повреда, изразяваща се в двустранно счупване на срамните кости на таза, довело до трайно затрудняване движенията на двата долни крайника престъпление по  чл.343 ал.1, б.“б“,пр. 2-ро, вр. с чл.342 ал.1 пр. 3-то от НК.

 

На осн. чл.78А, ал.1 и ал.4 от НК ОСВОБОЖДАВА обв.  С.И.В., със снета по делото самоличност, от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА" в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

На осн. чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА обв. С.И.В., със снета по делото самоличност,  да заплати  по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на 461 лева.

 Веществените доказателства - 1 бр. диск, находящ се на л.67 от досъдебното производство и 1 бр. диск находящ се на л. 72 от досъдебното производство ДА ОСТАНАТ по делото в срока на неговото съхранение.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.