АНД 3696/2019 - Мотиви - 25-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 3696/2019г.

Мотиви към Решение № 1350 от 17.07.2019 г., постановено по АНД № 3696 по описа за 2019 г., ПРС, XXVI н.с.

                Районна прокуратура – гр. Пловдив е внесла Постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обв. С.И.В. с ЕГН: ********** за извършено от него престъпление по чл. 343, ал. 1, буква ,,Б‘‘, пр. 2-ро, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3-то НК.

          В проведеното съдебно заседание Представителят на държавното обвинение поддържа депозираното постановление, като намира обвинението за доказано от обективна и субективна страна. Счита, че са налице положителните предпоставки, установени в чл. 78а, ал. 1 НК, поради което предлага Съдът да освободи обвиняемия от наказателна отговорност, като му наложи глоба в минимален размер от 1000 лева, като същият да не бъде лишаван от право да управлява МПС.

Защитникът адв. Х.заяви, че се присъединява с казаното от прокурора.

Обвиняемият В. поиска от Съда да му бъде наложена минимална глоба и да не бъде лишаван от право да управлява МПС.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, от фактическа страна намери за установено следното:

Обвиняемият С.И.В. е роден на *** ***, б., български гражданин, неженен, неосъждан, ЕГН:**********.

Досъдебно производство №65/2018 г. по описа на  Сектор „РПТ“ -ОДМВР Пловдив е било образувано по реда на чл.212 ал.2 от НПК на 05.07.2018 г. за това, че на 05.07.2018 г. в гр. Пловдив на кръстовище на ул.“Свобода“ и ул.“Владивосток“, при управляване на моторно превозно средство били нарушени правилата за движение по пътищата и по непредпазливост била причинена средна телесна повреда на Д.Г.У., на *****години - престъпление по чл.343 ал.1, б.“б“,пр. 2-ро, вр. с чл.342 ал.1 от НК.

Свидетелката Д.Г.У. работела в заведение „***“, намиращо се в ****. Тя притежавала мотоциклет марка „Хонда 125“ с рег.№***, с който се придвижвала из града.

На 05.07.2018 г. около 23.00 часа вечерта Д.У. приключила работа и напуснала заведение „***“, като се качила на мотоциклета си и потеглила с него по бул.“Свобода“ в посока от запад на изток към кръстовището с ул.“Владивосток“. Тя била поставила на главата си обезопасителна каска.

 Пътната настилка в района била суха, с асфалтово покритие, без дупки и неравности. Пътното платно на бул.“Свобода“ преди кръстовището с ул.“Владивосток“ било двупосочно, разделено на две с хоризонтална пътна маркировка от непрекъсната двойна линия, като във всяка посока  били обособени по две ленти за движение. Времето било топло, в тъмната част на денонощието, като в района на кръстовището на бул.“Свобода“ с ул.“Владивосток“ имало улично осветление. Свидетелката У. управлявала мотоциклета със скорост от 45 км/ч. Движението било спокойно, като в този час на денонощието по пътя, по който се движела последната нямало други превозни средства. При приближаването си към кръстовището тя забелязала, че намиращата се там светофарна уредба работела на авариен режим с мигащи жълти светлини от всичките устройства. Същата продължила движението си напред, тъй като знаела , че се движи по път с предимство, какъвто бил бул.“Свобода“.

По същото това време обвиняемият С.И.В.  управлявал собствения си лек автомобил ”Форд Фокус” с рег. №***в гр. Пловдив по ул.“Владивосток“ в посока към кръстовището с бул.“Свобода“ от юг на север. Той бил сам в автомобила и се движел със скорост около 35 км/ч. Пътното платно на ул.“Владивосток“ било сухо, с асфалтово покритие, без дупки и неравности с две ленти за движение в двете посоки, разделени с хоризонтална пътна маркировка - единична непрекъсната разделителна линия, като в района на кръстовището източната пътна лента се разделяла на две, маркирани съответно за движение наляво и движение направо и надясно. Движението в този час на денонощието било спокойно, като С.В. не забелязал други движещи се по улицата превозни средства. След като наближил района на кръстовището с бул.“Свобода“ с управляваното от него превозно средство, той продължавайки движението си направо, навлязъл в дясната пътна лента, маркирана за движение направо и надясно и забелязал мигащите жълти светлини на светофарните уредби, но не намалил скоростта си на движение и не спазил разположения на ул.“Владивосток“, преди кръстовището с бул.“Свобода“, пътен знак Б2 - „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“. Без да спре управляваното от него превозно средство и без да се огледа добре, при което би могъл да забележи движещия се по бул.”Свобода“ в посока от запад на изток мотоциклет марка „Хонда 125“ с рег.№***, обвиняемият навлязъл в кръстовището в момент когато мотоциклетът, управляван от пострадалата преминавал през него, вследствие на което управляваният от С.В. лек автомобил ударил мотоциклета, управляван от свидетелката У..

Ударът настъпил в предната част на мотоциклет марка „Хонда 125“ и в предната лява страна на лекия автомобил „Форд Фокус“. След удара пострадалата изхвръкнала от мотоциклета и се възкачила върху предния капак на автомобила, ударила се в предното му обзорно стъкло и при спирането на колата се претърколила и паднала пред него на асфалта. Вследствие настъпилото ПТП двете превозни средства се установили на пътното платно на мястото и в посоката отразени в протокола за оглед на местопроизшествието.

По същото това време свидетелят К.М.Н. управлявал своя автомобил по ул.“Владивосток“ в гр. Пловдив в посока от север на юг към кръстовището с бул.“Свобода“. При достигането на кръстовището той забелязал, че светофарната уредба е в авариен режим на мигащи жълти светлини и спрял пред намиращия се на кръстовището на ул.“Владивосток“ знак Б2 - „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“. Същевременно забелязал движещия се в срещуположната посока автомобил, управляван от обвиняемия, който не спазил знак Б2 - „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, поставен и от неговата страна на пътя, не спрял преди да навлезе в кръстовището, не се огледал дори, навлязъл в него и причинил пътнотранспортното произшествие с движещия се по бул.“Свобода“ мотоциклет, управляван от Д.У.. Свидетелят Н. веднага след произшествието уведомил компетентните органи на тел.112.

След произшествието обвиняемият също се обадил на тел.112, след което напуснал автомобила си и се приближил до пострадалата, като свалил каската от главата й и я вдигнал в седнало положение. Своевременно на местопроизшествието пристигнала Спешна помощ, която отвела пострадалата последната в медицинско заведение, където тя била прегледана и й била оказана необходимата помощ.

Пристигналите на място служители на „Сектор „Пътна полиция“-ОДМВР гр.Пловдив  изпробвали С.В. за употреба на алкохол с техническо средство, но пробата му била отрицателна. По-късно той бил тестван и с полеви тест за употреба на наркотични вещества, като и тази проба била отрицателна.

В хода на досъдебното производство била назначена и изготвена автотехническа експертиза. От заключението на същата се установява, че  от техническа гледна точка основна причина за настъпилото произшествие, е че водачът на л.а. „Форд Фокус” С.И.В.  е предприел навлизане в кръстовището по начин и в момент когато това не е било безопасно, т.е. без да спре  и да пропусне мотоциклет „Хонда 125“.

В хода на досъдебното производство била назначена и изготвена съдебно-медицинска експертиза. От заключението на същата се установява, че на св. Д.Г.У., вследствие на пътно-транспортното произшествие са били причинени счупване на дясната бедрена кост в горната част и двустранно счупване на срамните кости на таза, довели до трайно затрудняване на движението на двата долни крайника /първото от тях отделно на десния долен крайник/  за около два месеца, обективиращи средна телесна повреда по смисъла на НК.

Така възприетата от Съда фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, а именно: показанията на разпитаните свидетели, справка за съдимост, характеристична справка, изготвените съдебни експертизи, както и от събраните в хода на съдебното следствие доказателства - обяснения на обвиняемия.

От показанията на свидетелите Д.У. и К. Н. – първата е пострадала, а вторият е бил пряк очевидец на ПТП-то, както и от обясненията на обвиняемия В. се установява механизмът на ПТП, както и участниците в него.

Съдебният състав намира, че следва да се кредитират изцяло горепосочените гласни доказателства, тъй като същите си кореспондират с показанията на разпитания след местопроизшествието свидетел – полицейският служител Х.П.Следва да се отбележи, че има противоречие в така събраните гласни доказателства, доколкото показанията на свидетелката Бинкова са в насока, че е била спряла, когато е била ударена от автомобила управляван от обвиняемия, а последният и свидетелката Стоянова посочват, че велосипедът управляван от пострадалата се е ударил в тях.

Съдът кредитира събраните по делото писмени доказателства, доколкото същите са приобщени по предвидения в НПК ред, като следва да се отбележи, че в нито един етап от производството не са били оспорени от страните по делото.

От справката за съдимост се установява, че обвиняемият е неосъждан.

От справката за нарушител/водач се установява, че обвиняемият е правоспособен водач, като до преди процесния инцидент няма други нарушения по ЗДвП и ППЗДвП.

От представения протокол за ПТП се установява какво е било разположението на участниците в същото. 

От представената медицинска документация се установява какви са били нараняванията на пострадалата У..

Съдът кредитира заключенията на представените по делото съдебни експертизи, като компетентно изготвени от лица с необходимия опит, като същите са отговорили на поставените въпроси.

От заключението на изготвената автотехническа експертиза се установява, че основна причина за настъпилото произшествие, е че водачът на л.а. „Форд Фокус” С.И.В.  е предприел навлизане в кръстовището по начин и в момент когато това не е било безопасно, т.е. без да спре  и да пропусне мотоциклет „Хонда 125“.

От заключението на изготвената медицинска експертиза се установява, че на св. Д.Г.У., вследствие на пътно-транспортното произшествие са били причинени счупване на дясната бедрена кост в горната част и двустранно счупване на срамните кости на таза, довели до трайно затрудняване на движението на двата долни крайника /първото от тях отделно на десния долен крайник/  за около два месеца, обективиращи средна телесна повреда по смисъла на НК.

При така установената по несъмнен начин фактическа обстановка, Съдът счете, че с деянието си обвиняемият е осъществил, както от  обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл.343 ал.1, б.“б“,пр. 2-ро, вр. с чл.342 ал.1 пр. 3-то от НК за това, че на  05.07.2018 г. в гр.Пловдив на кръстовището на ул.“Свобода“ и ул.“Владивосток“, при управляване на моторно превозно средство – лек автомобил “Форд Фокус“ с рег.№***, е нарушил правилата за движение:

  -чл.20 ал.2 от ЗДвП „ Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия,с релефа на местността,със състоянието на пътя и на превозното средство,с превозвания товар, с характера и интензивността на движението , с конкретните  условя на видимост за да бъдат  в състояние да спрат  пред всяко  предвидимо препятствие .Водачите са длъжни да намалят скоростта  и в случай на необходимост да спрат, когато  възникне опасност за движението.“

 -чл.47 от ЗДвП: ”Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство.” 

-чл.50 ал.1 от ЗДвП: „На кръстовище, на което един от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство.” и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на Д.Г.У., ЕГН:**********, а именно:

-средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на дясната бедрена кост в горната част, довело до трайно затрудняване движенията на долен десен крайник,

-средна телесна повреда, изразяваща се в двустранно счупване на срамните кости на таза, довело до трайно затрудняване движенията на двата долни крайника.

От обективна страна: засегнати са обществените отношения, осигуряващи безопасността на транспорта. Изпълнителното деяние е извършено чрез действия - чрез тях подсъдимият е нарушил посочената разпоредба от ЗДвП.В резултат на неспазването й на пострадалата са били причинени две средни телесни повреди, като по този начин е настъпил и изискуемият от закона вредоносен резултат.

От субективна страна деянието е извършено по непредпазливост – подсъдимият не е предвиждал настъпване на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

Налице са всички обективни съставомерни признаци на престъплението, а именно - противоправно поведение, изразяващо се в нарушаване правилата за движение, тези нарушения са в пряка причинна връзка с ПТП и увреждането на пострадалата.

Видно от приложената по делото справка за съдимост обвиняемият не е осъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а  НК. С оглед на изложените фактически и правни изводи са налице материално – правните предпоставки обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него  престъпление по чл.343 ал.1, б.“б“,пр. 2-ро, вр. с чл.342 ал.1 пр. 3-то от НК, като му бъде наложено административно наказание “глоба” по реда на чл. 78а НК. Обвиняемият е пълнолетно лице, не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК, престъплението е извършено умишлено и за него НК предвижда наказание „лишаване от свобода до три години'' или ,,пробация'', като не са налице отрицателните предпоставки на чл. 78а, ал. 7 НК. Разпоредбата на чл. 78а, ал.1 НК предвижда административно наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лева.

          При индивидуализирането на административното наказание “глоба” съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства самопризнанието  на обвиняемия и указаната след местопроизшествието помощ, добрите характеристични данни, липсата на нарушения по ЗДвП, като не се отчетоха каквито и да били отегчаващи вината обстоятелства.

          При определяне размера на глоба, следва се взе предвид и получаваният от обвиняемия месечен доход в размер от 850 лева.

          Съдът е на мнение, че за постигане целите на наказанието не следва на основание чл.78а, ал.4 вр. чл. 343г във вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК, С.В. да бъде лишен от право да управлява МПС, тъй като същият, откакто е правоспособен водач няма съставени АУАН и наказателни постановления. Също така след настъпването на произшествието той е оказал помощ на пострадалата.

          Предвид и гореизложеното на обвиняемия С. В. следва да се определи наказание глоба в размер от 1 000 лева, като същият не бъде лишен от право да управлява МПС, като Съдът намира, че именно това наказание съответства в най-пълна степен на целите на наказанието установени в чл. 36 НК.

          На осн. чл.189, ал.3 НПК обвиняемият С.И.В., със снета по делото самоличност, беше осъден да заплати  по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на 461 лева.

          Веществените доказателства - 1 бр. диск, находящ се на л.67 от досъдебното производство и 1 бр. диск находящ се на л. 72 от досъдебното производство беше постановено да останат по делото в срока на неговото съхранение.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.